Podepsání jinde vytvořených PDF dokumentů

Automatické podepisování PDF dokumentů vytvořených jinou aplikací funguje tak, že PDF dokument uložíte do předem určeného adresáře. DOSPrint vzápětí tento dokument podepíše, případně před podpisem zobrazí a umožní změnu parametrů podpisu. Po podpisu může být dokument přesunut do jiné složky.

Nejprve si zadejte nastavení pro podepsání PDF dokumentu, které může být shodné i pro podepisování PDF dokumentů vytvořených DOSPrintem. Pak v Nastavení DOSPrintu zvolte záložku Podpis PDF, zde záložku Adresáře s PDF k automatickému podpisu a stiskněte tlačítko Nový.
V následujícím formuláři zadejte adresář, kde se budou nacházet PDF soubory, které chcete podepsat (například C:\PDF).
Maska určuje, jaké soubory se budou podepisovat. Obvykle to budou všechny soubory s koncovkou PDF (*.PDF).
Po podepsání je možné PDF dokumenty přesunout do jiné složky. Složku můžete zadat jako relativní odkaz (například Podepsane), kdy bude v původním adresáři s PDF soubory vytvořen podadresář (například C:\PDF\Podepsane). Cílovou složku můžete zadat i v absolutním formátu (například D:\Smlouvy\Podepsane).
Pokud tuto složku nezadáte, předpokládá se, že v adresáři s PDF dokumenty k podepsání chcete podepisat jen ty, které dosud nemají žádný podpis. V tomto případě je vhodné, aby složka neobsahovala mnoho PDF souborů, protože DOSPrint při každé změně v adresáři musí projít všechny PDF dokumenty a zjistit, zda již jsou podepsané či nikoliv.

Dále zvolte, podle jakého nastavení se podepsání bude provádět a zda se u každého dokumentu zobrazí výzva k podepsání s možností změny podpisových údajů, nebo bude podpis proveden zcela automaticky.