Tisk z editoru T602

Pokud stále ještě používáte textový editor T602 a chcete z něj tisknout na novější tiskárny, překopírujte si z adresáře DOSPRINT\T602 do složky s programem T602 soubor DOSPRINT.DST.

V nastavení DOSPrintu zapněte zachytávání portu LPT1 a spusťte T602.
Před tiskem z editoru T602 nastavte v menu tisku jako DST soubor DOSPRINT.DST.
Nyní by tisk měl proběhnout v pořádku.


Soubor DOSPRINT.DST  je k dispozici v DOSPrintu od verze 3.93.

Omezení tisku

Nelze tisknout obrázky a uživatelské fonty (UZV1, UZV2, aj.).

Změna řádkování (hustoty řádků)

Jestliže potřebujete změnit řádkování při tisku z T602, otevřete například v editoru T602 soubor DOSPRINT.DST.
Nalezněte řádek označený POSUN1 27 51 30. Pokud chcete řádkování zvětšit (tedy zmenšit vzdálenost mezi řádky), mírně zmenšete poslední číslici - tedy hodnotu 30 zmenšete například na 29.

{původní stav}
POSUN1 27 51 30,    {1/6 PALCE = 30/180 PALCE = RADKOVANI 1}

{po úpravě}
POSUN1 27 51 29,    {1/6 PALCE = 30/180 PALCE = RADKOVANI 1}

Pokud používáte řádkování 1.5 a 2 a chcete je také upravit,  postupujte analogicky u  řádku označeného POSUN2 a POSUN3,  tedy zmenšete vždy poslední číslici z trojice dvouciferných čísel na začátku řádky.

Nakonec soubor DOSPRINT.DST uložte, editor T602 ukončete a znovu spusťte - jinak by se změny v konfiguraci nemusely při tisku projevit.
 

Poznámka k volbě "Tisk dokumentů formátu T602" v "Nastavení" DOSPrintu

Jestliže chcete pouze vytisknout textové soubory vytvořené v editoru T602 (netisknete přímo z T602), sepněte v Nastavení DOSPrintu v záložce Řádkování, další volby spínač Tisk dokumentů formátu T602. Dále je nutné ještě ve formuláři Adresáře se soubory k tisku, změnit údaj Použít řídící kódy na hodnotu Uživatelské 1!

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9