DOSPrint verze 4.4

V 64 bitových Windows lze odeslat maily prostřednictvím mailového klienta instalovaného v 32 i 64 bitové verzi. Výběr odpovídající verze provedete v Nastavení DOSPrintu v záložce PDF volbou Mailový klient je instalovaný v 32 bite verzi.

Při odesílání mailů pomocí SMTP je možné zadat mail pro skrytou kopii, kterou můžete použít například pro evidenci a kontrolu odeslaných mailů pomocí SMTP.

Program umožňuje vkládat uživatelské texty do sestavy. Princip je obdobný jako u tisku vkládaných obrázků. Bližší popis naleznete v Nápovědě (v nastavení)

DOSPrint verze 4.3

Maily je možné odesílat přímo pomocí SMTP bez použití poštovního klienta. Využití funkce najde v případě, že maily odesíláte z webového prohlížeče nebo s odesíláním pomocí mailového klienta způsobuje problémy.

DOSPrint verze 4.2

PDF soubor vytvořený interní PDF tiskárnou je možné ochránit heslem, které se zadává ve formuláři pro uložení PDF souboru. Pokud je heslo předáno v souboru (sestavě) k vytištění, DOSPrint pro tisk do PDF automaticky použije interní PDF tiskárnu.

DOSPrint verze 4.1

Program pracuje z hlediska zachytávání portu se systémovým i lokálním souborem AUTOEXEC.NT.

Uživatelským nastavením obrázků v nastavení DOSPrintu lze zajistit tisk obrázků (například razítka s podpisem) dle výskytu textu v sestavě.  Podrobnější popis naleznete v nápovědě v kapitole "Uživatelsky definovaný tisk obrázku" nebo zde Uživatelsky definovaný tisk obrázku.

Ovladač pro zachytávání portu se volitelně natahuje do horní paměti.

Oprava - při současném nastavení rozměru i orientace stránky nebylo jedno z nich vykonáno.

DOSPrint verze 4.00

Při vstupu do nastavení není nutné povolovat spuštění programu. Vyšší práva jsou vyžadována až při uložení nastavení jen v případě, pokud je to potřeba.

Při automatickém uložení PDF souboru pojmenovaného číslem nebo datem je možné zadat prefix jména.

Odstraněny menší nedostatky.

DOSPrint verze 3.98

U Windows 8 a 10 nejsou při větší aktualizaci převzata veškerá nastavení z předchozího stavu operačního systému. Tím se může stát, že po aktualizaci přestane fungovat zachytávání portu LPT, které je obvykle spouštěno v systémovém souboru AUTOEXEC.NT. Proto DOSPrint 3.98 při startu ověřuje, že je systémový soubor AUTOEXEC.NT správně nastaven a pokud není, uživatele na to upozorní a navrhne nápravu.

DOSPrint verze 3.97

Po aktualizaci Windows ze dne 10.08.2016  může dojít k zablokování tisku z DOSPrintu v případě, že se tiskne na jinou, než výchozí tiskárnu.  Zablokování se projevuje tak, že se  vytiskne jeden, dva dokumenty a pak přestane tisk z DOSPrintu fungovat. Příčinou je zřejmě problematická úprava správce tisku Windows. V této aktualizaci DOSPrintu je chyba správce tisku windows vyřešena.

DOSPrint verze 3.95

Program podporuje tisk souborů z programů vytvořených pomocí PCFandu.

Oprava - nebylo možné tisknout soubory s kódovou stránkou 1250.

DOSPrint verze 3.9

Je umožněno rychlé přepínání mezi běžnou a PDF tiskárnou.
Změnu provedete volbou v rozbalovacím menu ikony DOSPrintu na liště úloh nebo i vámi určenou klávesovou zkratkou přímo z DOS aplikace.

Při volbě výstupní tiskárny Generic/text only se vstupní soubor nebo obsah portu přenese přímo do ovladače tiskárny včetně všech řídících kódů.
Této vlastnosti můžete využít například při tisku na jehličkové a pokladní tiskárny, kdy bude předán i povel pro odříznutí papíru.

Je upraveno zachytávání portu, aby u některých DOS aplikací nedocházelo k dlouhému čekání na tisk.

Byla doplněna podpora pro tisk z editoru T602.
Součástí instalace je definice tiskárny pro T602 v souboru DOSPRINT.DST, který si překopírujete do adresáře s editorem T602.
V T602 pouze změníte tzv. DST zařízení na DOSPRINT.DST.

Jeden dokument je možné vytisknout vícekrát - v nastavení pro zachytávání portu i u každého adresáře se soubory k tisku je možné určit počet kopií.

Lze elektronicky podepisovat PDF dokumenty vytvořené pomocí PDF vestavěné tiskárny DOSPrintu.
Pokud vlastníte elektronický podpisový certifikát, můžete podpisem zabezpečit pravost a nezměnitelnost dokumentu.
Elektronické podepsání je podmínkou pro uchování PDF účetních souborů (například faktur) bez nutnosti je fyzicky tisknout.

Dále je možné podepsat i PDF soubory, které vznikly zcela nezávisle na DOSPrintu, pokud PDFka uložíte do adresáře, který si k tomuto účelu zvolíte a který zadáte i do příslušného nastavení v DOSPrintu.

DOSPrint verze 3.7

Pomocí řídícího kódu je možné tisknout čárové kódy.

Doplněny parametry pro nastavení výchozí hustoty písma a orientaci stránky při použití PRNFILE.EXE.

Opraven konflikt při zadání tiskárny v adresáři se soubory k tisku se současným zadáním PDF tiskárny v hlavním nastavení.

Přibyla volba pro odstranění prázdných řádků na konci souboru.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9