DOSPrint verze 3.2

Při tisku do PDF interním ovladačem je umožněno zobrazení náhledu přímo ve formuláři nabízející uložení a odeslání PDF souboru.