DOSPrint verze 3.1

Byly doplněny řídící kódy pro přímé směrování PDF výstupu do souboru, mailu, formuláře a prohlížeče.

Automatické spuštění převedeno z registru do menu Start - Programy - Po spuštění. Původní spuštění ze sekce Run registru zůstalo zachováno.

Doplněno automatické odsazení okrajů při tisku do PDF interním ovladačem PDF.