DOSPrint verze 4.2

PDF soubor vytvořený interní PDF tiskárnou je možné ochránit heslem, které se zadává ve formuláři pro uložení PDF souboru. Pokud je heslo předáno v souboru (sestavě) k vytištění, DOSPrint pro tisk do PDF automaticky použije interní PDF tiskárnu.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9