PDF soubor vytvořený interní PDF tiskárnou je možné ochránit heslem, které se zadává ve formuláři pro uložení PDF souboru. Pokud je heslo předáno v souboru (sestavě) k vytištění, DOSPrint pro tisk do PDF automaticky použije interní PDF tiskárnu.