Postup pro získání neschopenek z portálu VREP

Nejprve je zapotřebí zadat váš kvalifikovaný podpisový certifikát. Pokud jste tak neučinili při prvním spuštění programu, zvolte v levé části hlavního formuláře programu nabídku Nastavení, certifikáty, ISDN. V následujícím formuláři použijte tlačítko Změnit podpisový certifikát a zadejte kvalifikovaný certifikát, který máte registrovaný na ČSSZ. Pak nastavení uložte.
Po úvodním nastavení programu zvolte na nástrojové liště tlačítko Nové žádosti o neschopenky (viz obrázek, kde tlačítko je označeno číslicí 1).Zobrazí se formulář se seznamem firem. Je-li seznam prázdný nebo potřebujete zadat novou firmu, použijte tlačítko Nová firma.
Firmy, pro které chcete neschopenky získat, by měly být označeny v levém sloupci.
Pak stiskněte tlačítko Další.Dále zadejte časové rozmezí, pro něž chcete e-neschopenky získat. Program přednastavuje počátek období na první den předcházejícího měsíce, konec na včerejší datum. Případné překrývání období s minulými požadavky nevadí, duplicitní neschopenky budou ignorovány.Po stisku tlačítka Vytvořit podání budou vyhotovena potřebná podání, která budou po uložení odeslána na portál VREP. Průběh odesílání je indikován ikonou a popisem v levém sloupci.
Po úspěšném přijetí žádosti budou z VREP získány neschopenky.Neschopenky zobrazíte tak, že například myší klepnete na položku Neschopenky v levém seznamu nabídek.
Máte-li ve formuláři neschopenek zadané časové období, pro které jsou neschopenky zobrazovány, nezapomeňte jej například pomocí šipek umístěných vedle data změnit na měsíc, který vás zajímá.
Neschopenky si můžete vytisknout nebo exportovat například do Excelu.
Detail neschopenky