Postup pro získání neschopenek z XML souborů

Načtení e-neschopenek z XML použijete v případě, že jste zpracovatelé mezd a nemáte přístup na portál VREP ani datovou schránku. V tom případě by si váš klient na svém počítači stahoval XML soubory e-neschopenek ze své datové schránky a vám je zasílal mailem. Tyto neschopenky byste průběžně ukládali do jedné libovolné složky. Při zpracování program kontroluje, že má XML soubor odpovídající variabilní symbol. Je tedy možné do jedné složky ukládat XML soubory více firem.

Pro zpracování XML souborů zvolte tlačítko Neschopenky z XML na nástrojové liště.Zobrazí se formulář se seznamem firem. Je-li seznam prázdný nebo potřebujete zadat novou firmu, použijte tlačítko Nová firma.
Firmy, pro které chcete neschopenky získat, by měly být označeny v levém sloupci.
Pak stiskněte tlačítko Další.Dále zadejte složku, kam jste uložili XML soubory a na závěr stiskněte tlačítko Načíst XML.Zpracované XML soubory se přesunou do podadresáře zpracovano. Pokud by se ve složce nacházely i předběžné zprávy typu VznikDpnOznam, které nejsou pro zpracování neschopenek ve mzdách relevantní, budou uloženy do složky vynechano.

Další činnost je shodná s popisem pro získání neschopenek z datové schránky.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9