Archivator je mnou vytvořený volně šiřitelný program, jehož účelem je ulehčení archivace zadaných adresářů a vytváření verzí záloh. Uživatel si nejprve nadefinuje profily pro zálohování, tedy seznam adresářů k archivaci s uvedením jména a umístění záložního souboru a případně dalších parametrů archivace.


Při zálohování se vytvoří komprimovaný archiv, kde jméno obvykle obsahuje i datum a čas vytvoření.