Grand 31.300

Do programu je doplněn u srážek mezd nový typ pro náhradní výživné.

Zákonem č. 285/2021 Sb. bylo zvýšeno roční daňové zvýhodnění na druhé dítě z 19.404 Kč na 22.320 Kč a na  třetí a každé další dítě  z 24.204 Kč na 27.840 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává v původní výši 15.204 Kč. Nové sazby daňového zvýhodnění se uplatní až při ročním zúčtování daně z příjmu a v daňovém přiznání, kde důsledkem může být výrazný přeplatek daně.

Při zadání stálé srážky výživného v personalistice můžete zapnout sledování nedoplatků výživného, které mohou vznikat například nízkou mzdou při delší nemoci, neplaceném volnu a podobně. V takových případech bude program ve stálé srážce evidovat a aktualizovat celkový nedoplatek, který se bude snažit uplatnit v dalších, pozdějších mzdách.

Při vstupu do nové mzdy program nově upozorňuje na případ, kdy je hodinový průměr pro náhrady, nemoci, příplatky atd. vypočten jako pravděpodobný. Zobrazení upozornění můžete změnit v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní, kde stisknete tlačítko Další.

Číst dál: Grand 31.300

Upozornění na chybu na Daňovém portálu při podání dodatečného přiznání DPH

V současnosti nelze úspěšně načíst XML soubor dodatečného přiznání DPH vytvořeného v Grandu na Daňový portál, který hlásí chybu "řádek 66 nesmí být nulový". Chyba je způsobena na straně Daňového portálu, který správně přiznání DPH neidentifikuje jako dodatečné, ale změní jej na běžné.

Podle vyjádření Technické podpory Generálního finančního ředitelství lze problém nyní odstranit pouze tak, že v sekci "Záhlaví" změníte daňové přiznání z "řádné" na "dodatečné".
Opětovně je nutné zadat také i důvody a datum dodatečného přiznání. Poté by spuštění kontroly formuláře mělo být v pořádku a přiznání můžete odeslat.

Daňová správa o problému ví a pracuje na jeho odstranění.

Grand 31.210

Ve formuláři měsíčního přehledu sociálního pojištění je doplněn tisk seznamu mimořádného příspěvku karantény.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Další - Srážky výživného naleznete přehled srážek výživného usnadňující kontrolu uhrazeného výživného.

Používáte-li emulátor VDOS, můžete si zvětšit počet řádek a sloupců zobrazovaných především v seznamech. Změnu provedete v menu Konec - Nastavení programu - Nastavení VDOSu. Ve následujícím formuláři si zvolte například doporučené vyšší rozlišení 43 x 132.

Vyplácíte-li zdravotnickým pracovníkům mimořádné odměny za jejich pracovní nasazení v době pokračující pandemie prostřednictvím dotačních programů nebo kompenzační vyhlášky, založte si pro ně nový druh mzdy prémií, odměn, kde vypnete zápočet do průměru náhrad a základu pro průměr DNP. Text ČLK k mimořádné odměně zdravotníkům je zde: https://www.redlich.cz/index.php/ucetnictvi-grand/310-mimoradna-odmena-zdravotnikum

Mimořádná odměna zdravotníkům

Vyplácení odměn zdravotníkům v souvislosti s nasazením v době epidemie covid-19

Vyplácíte-li zdravotnickým pracovníkům mimořádné odměny za jejich pracovní nasazení v době pokračující pandemie prostřednictvím dotačních programů nebo kompenzační vyhlášky, vzniká z hlediska jejich započtení do průměrného výdělku rozpor mezi výkladem České lékařské komory, Ministerstvem zdravotnictví (viz níže) a MPSV. Podle prezidenta ČLK (viz níže) se tyto mimořádné odměny (dle ustanovení § 224 odst. 2 zákoníku práce) nezapočítávají do hrubého výdělku pro účely zjišťování průměrného výdělku a dále tak nezvyšují například hodinový průměr pro dovolenou. MPSV a MF mají odlišný názor (viz /www.mpsv.cz/-/jak-maji-byt-vyplaceny-odmeny-zamestnancum-ve-zdravotnictvi-za-mimoradne-nasazeni-v-souvislosti-s-pandemii-covid-19-) a jednoznačně doporučují vyplacené odměny standardně zahrnout do průměru pro náhrady.

V obou variantách si pro mimořádné odměny zdravotníkům založte nový druh mzdy "prémií, odměn".

Číst dál: Mimořádná odměna zdravotníkům

Grand 31.200

Oprava - při výpočtu mimořádného příspěvku karantény/izolace pokračující z března do dubna se dle aktualizovaného výkladu MPSV musí v dubnu zohlednit i částky z března a zjištění limitních hodnot provést za oba měsíce. Pokud jste již takový dubnový příspěvek nechali vypočítat ve starší verzi programu, vstupte do nemocenské dávky karantény/izolace a znovu ji uložte. Program znovu nabídne výpočet mimořádného příspěvku zohledňující výše uvedený požadavek. Podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.

Mimořádný příspěvek karantény/izolace je prodloužen až do konce června 2021.


Bližší  podrobnosti naleznete v

Grand 31.100

Antivirus - změny od března 2021. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování. Formulář v programu je proto doplněn datem podání vyúčtování.

Pro březen a duben 2021 je zaveden mimořádný příspěvek až 370 Kč za kalendářní den při nařízené karanténě nebo izolaci, která vznikla po 28.2.2021.

Od března až do konce roku 2021 platí nový formulář měsíčního přehledu sociálního pojištění kvůli možnosti odpočtu mimořádného příspěvku za karanténu a izolaci. Odpočet lze uplatnit do tří kalendářních měsíců po skončení karantény.

Druhy mzdových složek nemocí jsou doplněny o druh IZO Izolace a do jiných dávek je přidán druh MPK Mimoř.příspěvek karanténa.

Po výběru elektronické neschopenky ve mzdě k zápisu do nemocí se zobrazí formulář s podrobnými údaji e-neschopenky.

Do bankovního výpisu je doplněn import podrobného seznamu hrazených faktur ze Zásilkovny.
 

Číst dál: Grand 31.100

Grand 31.030

Přímo ve formuláři pro zadání náhrad a dalších údajů mzdy se zobrazuje zůstatek dovolené.

Při nástupu nového zaměstnance až v průběhu měsíce, kdy zaměstnanec u vás podepsal prohlášení poplatníka a zároveň daňové slevy v tomto měsíci uplatnil již u předchozího zaměstnavatele, zadejte ve mzdových údajích v personalistice podpis prohlášení na měsíc nástupu a sepněte volbu slevy uplatnit až další měsíc. Program při výpočtu mzdy v měsíci nástupu vždy použije zálohovou daň a daňové slevy ve mzdě uplatní až v měsíci následujícím po podpisu prohlášení.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu naleznete novou přehledovou sestavu stravenkového paušálu.

Předkontace pro zaúčtování mezd budou doplněny o stravenkový paušál.

Grand 31.020

Ve mzdovém listu za rok 2021 se povinné pojistné za firmu uvádí až na konci seznamu.

Při přípravě dat na rok 2021 program upozorňuje na případ, kdy si u uživatelsky definovaných druhů mzdy nenastavíte zápočet do dovolené.

Pro hromadné zadání stravenkového paušálu zaměstnancům si nejprve v personalistice v seznamu zaměstnanců mezerníkem označte zaměstnance, kterým chcete stravenkový paušál přiřadit. Pak v seznamu zaměstnanců stiskněte klávesu F10 a v menu zvolte "Hromadné přidělení mzdové složky". V následujícím formuláři zvolte složku "STP" a rozsah změn "označené zaměstnance".
Příznak je automaticky zapnut i u stravenkového paušálu dříve zadaného do stálých složek mzdy v nižší verzi programu.

Grand 30.520

Do číselníku partnerů byla doplněna dodatečná kontrola na zrušení registrace dodavatele na ARES.

Oprava - ve zcela atypickém případu, kdy si uživatel udržuje číselník typů sazeb DPH sám, nebyly od verze 30.500 v kontrolním hlášení načteny částky u typů označených tzv. pevnou sazbou. Při prvním vstupu do firmy s tímto případem program problém kontroluje a případně ohlásí. V běžných případech je vše v pořádku.

Grand 30.510

Při zadávání nemocenské dávky ve mzdě je upravena kontrola na jednoznačnost čísla neschopenky. Nově se kontrola provádí až při uložení mzdové složky s možností povolit duplikát. Změna je provedena proto, aby bylo možné zadat OČR z důvodu COVID, kdy zaměstnanec několik dnů pracoval. V takovém případě zadejte OČR několika položkami, aby odpovídaly skutečné době ošetřování bez odpracovaných dob.

Import bankovních výpisů upraven i pro MULTICASH UNICREDIT. Při stahování z bankovního klienta použijte tzv. strukturovaný formát.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9