Grand 33.100

Pro slevu sociálního pojištění je v číselníku druhů mezd u náhrad zaveden spínač není zákonný nárok. Použije se pro odlišení náhrad, na které není zákonný nárok a proto nevstupují do výpočtu povoleného maximálního hodinového základu.

U slevy sociálního pojištění byl upraven výpočet limitu 138 hodin při souběhu poměrů a nástupem v měsíci výplaty. Dle výkladu CSSZ se v tomto měsíci použije ten poměr, který trval déle bez ohledu na to, zda u něj byla uplatněna sleva pojistného.

Program při tisku měsíčního souhrnného přehledu pojistného pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu generuje i datový soubor ve formátu XML. Můžete jej této pojišťovně po obsahové kontrole zaslat společně s PDF přehledem.

V porovnání saldokontních účtů proti dokladům přibyla volba pro případ, že jste si zůstatek všech účtů v účetním rozvrhu nastavili jen na MD nebo DAL a kdy program proto ve starších verzích nedokázal správně určit znaménko zůstatku.

Program umožňuje rychlé, krátkodobé zobrazení všech mezd zaměstnance z minulých roků v případě, že jste si v nastavení mezd určili jen určité období (rok), pro který mají být mzdy zobrazovány.

Aktualizace GRAND na verzi 33 rozeslána

Ke dni 27.01.2023 byly mailem rozeslány všechny objednané aktualizace programu Grand na verzi 33. Pokud jste mail s instalačními údaji neobrželi, podívejte se do SPAMu či se ozvěte.

Uživatelé GRAND32 byli upozorněni na možný problém s MĚSÍČNÍMI účetními odpisy

26.01.2023 byli uživatelé GRAND 32 mailem nebo osobně upozorněni na možný problém při výpočtu účetních odpisů v případě, že byly vypočteny a účtovány MĚSÍČNĚ (ročních účetních odpisů se problém netýká).

Grand 32.910

Jsou upraveny parametry a formuláře pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění OSVČ pro rok 2022 v části DANĚ. Přehled OSVČ pro ČSSZ lze podat z programu elektronicky.

Oprava - v daňové evidenci nebyl v bankovním výpisu v menu účetních kódů přístupný kód HU a UH a šlo jej zadat jen ručně.


Tato verze je pro GRAND 32 poslední. Další aktualizace budou již pro verzi 33.

Grand 32.901

Mimořádné odpisy bude možné použít pro majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině pořízený i v roce 2022 a 2023.

Byla ukončena povinnost EET. Máte-li odesílání tržeb na EET v GRANDu zapnuto, doplní se po aktualizaci programu do nastavení údajů EET konec odesílání k 31.12.2022.

Roční daňový základ daně z příjmu je možné v roce 2022 snížit až o 30% základu daně.

Limit obratu pro vznik plátcovství DPH se v roce 2023 zvyšuje na 2.000.000 Kč. Pro automatickou kontrolu obratu neplátce DPH při vstupu do účtované firmy použije GRAND počínaje 01.01.2023 automaticky částku  2.000.000 Kč, i když bude v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí ponechaná částka  1.000.000 Kč.

V programu Tisk ve Windows je aktualizován formulář Žádosti o roční zúčtování na vzor č. 3, který zohledňuje možnost uplatnit daňovou slevu za zastavenou exekuci. Pokud zaměstnanec tuto slevu neuplatňuje, je možné použít i starší vzor č. 2.

Číst dál: Grand 32.901

Uživatelům programu GRAND verze 32 byl rozeslán mail s nabídkou aktualizace pro rok 2023

20.12.2022 byl rozeslán uživatelům programu GRAND verze 32 mail s informacemi k zákonným změnám v roce 2023 a nabídkou aktualizace GRANDu.

Grand 32.810

Nařízením vlády 289/2022 se opět zvyšují normativní náklady na bydlení o 4 500 Kč. Toto zvýšení dle §26a zákona 117/1995 se dle současně novelizovaného nařízení vlády 595/2006 započte pro výpočet exekučních srážek ze mzdy pouze v poloviční výši. Původní částka 7 935 Kč se zvýší jen o 2 250 Kč. Náklady na bydlení pro výpočet srážek ve výši 10 185 Kč program automaticky nastaví při vstupu do mzdy za období 10.2022 a pozdější.

Přehled pojistného pro OSSZ musí používat již jen nový formát XML vz.2021 i když není dodatečně uplatněn mimořádný příspěvek z ledna a února roku 2022.

Seznam srážek v zápočtovém listu je doplněn o datum přijetí exekuce (pořadí), variabilní a specifický symbol platby.

Statistiku zapsaných dokladů v menu Finance lze najednou sestavit pro více účtovaných firem.

Grand 32.700

Osvobozený stravenkový paušál je od 20.08.2022 zvýšen z 82.60 Kč na 99.40 Kč. Při vstupu do první mzdy za září 2022 program nabídne jeho zvýšení. Avšak pokud jste ve mzdových parametrech (menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Ostatní sazby) dříve ručně změnili sazbu stravenkového paušálu na jinou částku odlišnou od 82.60 Kč, program pouze upozorní na změnu jeho horní hranice a případné zvýšení stravovacího paušálu v nastavení mezd musíte provést ručně!

Při aktualizaci programu se zároveň automaticky zvýší sazby cestovních náhrad v číselníku druhů cestovních náhrad (menu Evidence - Cestovní příkazy - Druhy náhrad) na nové hodnoty 120 Kč, 181 Kč a 284 Kč pro jednotlivá pásma trvání pracovní cesty za předpokladu, že stávající výše cestovních náhrad odpovídá částkám, které byly nastaveny programem při přípravě parametrů pro rok 2022, tedy 99 Kč, 151 Kč a 237 Kč.

Informace ke zvýšení stravenkového paušálu na webu MF: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-ke-zvyseni-limitu-pro

Oprava - v předchozí verzi mohl program při archivaci hlásit chybný kontrolní součet zálohy, i když byla archivace provedena v pořádku.

Grand 32.600

Od 07.2022 se opět zvyšuje životní minimum na 4620 Kč. Zvýšení má vliv na výpočet srážek.

V kontrolním hlášení lze zobrazit a vytisknout seznam dokladů příslušících k řádku přiznání DPH.

V rozdílové příručce je popsáno zadání dokladů za zprostředkování ubytování např. pomocí AirBNB.

Grand 32.500

Rozhodnutí nejvyššího soudu konečně vyřešilo otázku, jaké normativní náklady používat pro výpočet srážek. Program při vstupu do červnové a pozdější mzdy roku 2022 automaticky nastaví normativní náklady na 7.935 Kč. Pokud byste poté chtěli
zpětně opravit mzdu z ledna až května, kde byly srážky vypočteny s původními normativními náklady 6.815 Kč, musíte předem
ručně změnit nastavení programu v menu Evidence – Mzdová evidence – Nastavení – Exekuce a srážky dle OSŘ!

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9