Grand verze 22.070

  • Při vytváření konečné faktury ze zálohové si program pamatuje zvolenou sazbu DPH použitou pro vyúčtování.
  • Přijatou fakturu je možné kopírovat včetně variabilního symbolu.
  • Oprava - v přiznání DPH podle §91, kde je DPH z tržeb vypočteno z poměru přijatých plnění, byl ve výpočtu základu a DPH snížené sazby použit koeficient odpovídající sazbě 10%. Nově program tyto sazby pro kontrolu zobrazuje a umožňuje je i změnit.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9