Grand verze 22.080

  • Program byl upraven pro změnu snížené sazby DPH na 15% (byla upravena konstanta rozlišující základní a sníženou sazbu, která byla právě 15). Při aktualizaci budou modifikovány i uživatelské tiskové sestavy.
  • Firemní údaje jsou doplněny o údaje mail a WWW stránky. Společně s telefonem a faxem jsou volitelně uvedeny v zápatí faktur, dodacích listů a objednávek.
  • Seznam karet finančního pronájmu byl doplněn o práci s archivem.
  • Novela DPH od letošního roku zkomplikovala účtování nákladů požadavkem na uplatnění přijatých dokladů DPH až v okamžiku doručení dokladu. Přijaté faktury, které z hlediska nákladů patří do jednoho měsíce, z hlediska DPH ale do měsíce pozdějšího, tak způsobují u firem, které podrobněji sledují měsíční náklady, obtíže. Jedno z možných řešení je použití alternativního období, kdy v účetním dokladu můžete zadat dvě účetní období - jedno období bude odpovídat datu přijetí faktury a zaúčtování závazku, druhé si můžete ručně změnit na měsíc, kam doklad patří nákladově. Při sestavení např. výsledovky si zvolíte, podle kterého období se má přehled zpracovat. Bližší podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.
  • Oprava - u mzdových složek jiných příjmů (především NAP - 1% za služ.auto) nebyl v roce 2007, kdy se i z této dávky začalo platit sociální pojištění, nastaven zápočet do příjmů DNP (pro tisk žádosti o nemocenskou dávku). Aktualizace příznak zapne, ale dříve vystavené mzdy budou ponechané beze změny. Pokud budete chtít upravit zápočet mzdové složky do příjmů DNP i u dříve vyhotovených mezd, použijte hromadnou úpravu v menu Evidence - Mzdová evidence - Druhy složek - Hromadná změna ve mzdě. Před hromadnou opravou budete informováni i o případných nemocenských dávkách, kterých by se změna příjmů dotkla.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9