Rozeslán nabídkový dopis uživatelům programu GRAND verze 24 a 23


Uživatelům GRANDu verze 24 a 23 byl rozeslán nabídkový dopis na verzi pro rok 2015. Prioritně šel dopis elektronicky mailem. Zákazníkům bez mailu nebo s nedoručitelnou mailovou adresou byl dopis zaslán obyčejnou poštou.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9