Grand verze 22.100

  • Aktualizace založí v číselníku sazeb DPH nové sazby platné od ledna 2013 - 15% a 21%.
  • V menu Konec - Nastavení programu - Servisní funkce je nabídka Změna DPH z 14% a 20% na 15% a 21%, která umožňuje hromadné přecenění skladových karet a založení účtů pro tuzemská plnění základní a snížené sazby. Ostatní účty pro DPH (pokud je potřebujete) založte ručně kopírováním v menu Finance - Číselníky.
  • U většiny sestav pro tisk vydaných faktur byla upravena rekapitulace DPH, aby při použití sazeb z několika roků na jedné faktuře (např. při vyúčtování záloh) byla každá sazba uvedena zvlášť. Sestavy obsahující v názvu text "s rekapitulací" a všechny formuláře v Tisku ve Windows zůstaly beze změny.
  • Pokud používáte mnou dříve vytvořený samostatný program pro import faktur z jiného účetního systému a faktury budou v roce 2013 obsahovat sníženou sazbu DPH, je zapotřebí program mírně upravit, jinak by se snížená sazba uváděla v základní sazbě.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9