Grand verze 24.010

  • Tisk potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP a dani srážkou naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu - Potvr.příjmů DPP a dani srážkou. Program zpracuje mzdy z pracovních poměrů dohod o provedení práce, u nichž byla daň z příjmu provedena srážkou. Pokud měl zaměstnanec uzavřeno několik DPP, jsou údaje sloučeny do jednoho potvrzení.
  • V § 2045 Občanského zákoníku, který omezuje výši srážek na 1/2 mzdy, není upřesněno, zda se jedná o hrubý nebo čistý příjem. V současnosti lze nalézt právní výklady obhajující obě varianty. Protože jde o problém, který může mít závažné právní dopady, je GRAND doplněn o spínač, kterým si můžete zvolit variantu, která se mzdové účetní jeví jako správnější. Spínač naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní, tlačítko Další.
  • V ELDP za rok 2014 se na třetím místě kódu neuvádí písmeno S u statutárních zástupců.
  • Ve fakturách, hotovostních dokladech a podobně můžete používat knihovnu vzorů sloužích k rychlému vytvoření opakujících se dokladů. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
  • Protože může kontrola DIČ dodavatele (spolehlivosti plátce DPH) zbytečně zdržovat, je nastavení DPH doplněno o volbu, zda se má tato kontrola provádět jen na dotaz. Změnu nastavení provedete v menu Doklady - Evidence DPH - Nastavení, tlačítko Další.
  • Do programu je doplněna možnost zadání proměnlivých akčních cen pro část ceníku bez nutnosti opravovat ostatní, běžně používané ceny. Bližší podrobnosti si přečtěte v PDF rozdílové příručce k verzi 24.
  • V podvojném účetnictví je doplněn export zvolených účtů do jiných firem. Funkci naleznete v menu Finance - Číselníky - Účetní rozvrh, kde v seznamu účtů stisknete klávesu F10 a v menu zvolíte Export účtů do jiných firem.