Dodatečné uplatnění základní daňové slevy starobních důchodců za rok 2013

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat. Starobní důchodci tak mají možnost dodatečně uplatnit základní daňovou slevu i za rok 2013. Podrobnosti naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zakladni-sleva-na-dani-za-rok-2013-u-starobnich-duchodcu-5392

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9