Snížení limitu pro platby v hotovosti

Novelou č. 261/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350 tisíc korun na  270 tisíc korun .
Snížení limitu platí od 1. prosince 2014 a vztahuje se i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky.
Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově stanovený limit.