Grand verze 24.100

  • Číselník Typů sazeb DPH je doplněn o záznamy pro druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10%, která platí od 01.01.2015.
  • Z důvodu zavedení další nenulové sazby DPH byly předělány rekapitulace DPH na fakturách a ostatních daňových dokladech. Program bude uvádět pouze  sazby skutečně použité na dokladu v členění podle skutečné výše sazby. Z tohoto důvodu nebylo možné dodržet vizuální podobu některých dřívějších sestav. Například tisková sestava Faktura s rekapitulací má také nově rekapitulaci ve formě seznamu, nikoliv tabulky.
  • Volitelně si můžete určit, zda bude rekapitulace obsahovat i nulovou sazbu mimo DPH. Volbu provedete v obrazovce těsně předcházející tisku, kde měníte tiskovou sestavu, počet kopií a podobně.
  • V personalistice je u rodinných příslušníků doplněn údaj pořadí dítěte pro daňové zvýhodnění v roce 2015. Údaj si tak můžete zadat již v této verzi programu v rámci přípravy na rok 2015.
  • Údaj využijete i pro tisk potvrzení dětí pro druhého poplatníka. Tisknout můžete klávesou F8 přímo ze seznamu dětí v personalistice, nebo můžete použít menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu - Potvrz.dětí pro 2.poplatníka.
  • Vyživované děti, které si uplatňuje druhý poplatník (rodič) zadejte obvyklým způsobem, pouze u nich vypněte volbu pro uplatnění daňového zvýhodnění.
  • Do výpočtu ročního vyúčtování daně z příjmu zaměstnance byla doplněna sleva na dani za umístění dítěte.
  • Kurz cizí měny pro jeden den lze načíst z webu přímo z formuláře pro doplnění kurzu.
  • Pokud do téže účtované firmy vkládá střídavě několik lidí doklady pomocí rychlého vstupu, můžete si v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí, ve formuláři tlačítko Další, zapnout sdílení téže sady položek. Předpokládá se však, že uživatelé nebudou rychlý vstup téže účtované firmy používat současně.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9