Povinná elektronická komunikace s finanční správou

S účinností od 1. ledna 2015 platí povinnost elektronické komunikace s finanční správou pro daňové subjekty nebo jeho zástupce se zpřístupněnu datovou schránku nebo se zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výhradně elektronicky se podává přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, hlášení a vyúčtování.

Nové ustanovení zákona je ustanovením procesním a povinnost elektronického podání se vztahuje na všechna podání učiněná po 1. 1. 2015 - tedy například i na daňové přiznání k dani silniční za rok 2014.

Pokud ze zákona vyplývá, že má být podání učiněno elektronicky a bude učiněno v papírové formě, finanční úřad automaticky daňovému subjektu vyměří pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé podání. Pokud by tímto jednáním poplatník závažně ztěžoval správu daní, může mu být vyměřena pokuta až do výše 50 000 Kč..


Blíže viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/povinna-elektronicka-komunikace-s-financni-spravou-se-rozsiruje-o-dalsi-subjekty-5566

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9