Grand verze 25.110

  • Podvojné účetnictví - jsou doplněny výkazy rozvahy a výsledovky vzor 2014. V rozvaze v plném rozsahu byly vloženy řádky 79, 86 a 88, ve zjednodušeném rozsahu řádek 20. Ve všech výkazech byly aktualizovány texty. Doplnění výkazů se nabídne při úpravě datových struktur, ale můžete je provést i později.
    Pokud necháte doplnit nové vzory, budou současně posunuta čísla řádků výkazů uvedených v účetním rozvrhu, aby odpovídala novým vzorům. V důsledku této úpravy nebude možné používat v menu Finance - Výkazy pro FÚ pro další výpočty starší vzory.
  • Staré vzory rozvahy a výsledovky můžete odložit do archivu, snadněji můžete importovat stav minulého období výkazů.
  • Mzdy - potvrzení o dani srážkou je aktualizováno na vzor č. 2.
  • Doplněna možnost přímého odeslání přiznání a hlášení do datové schránky.
  • Je vyřešen problém s občasným nespuštěním Grandu ve Windows 8.1 32 bite. Podrobnosti naleznete v článku Grand ve Windows 8.1 občas nejde spustit

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9