Grand verze 26.110

Při této aktualizaci může Grand v režimu DOSBOX v průběhu instalace oznámit chybu. Ignorujte ji, chyba je zcela bezvýznamná.

ČSSZ opět odložila možnost podání "přílohy k žádosti o nemocenskou dávku" NEMPRI v novém formátu s elektronickými přílohami až na 9. června. Grand jej z bezpečnostních důvodů nabídne raději až od 1. července 2016. ČSSZ také upřesnila, že v elektronické příloze nelze podat fotokopii "nemocenského lístku" a je stále vyžadováno dodání originální tiskopisu vystaveného lékařem. Tím je bohužel smysl elektronických příloh značně omezen.

U dětí zaměstnanců je zaveden příznak, zda si dítě uplatňuje druhý rodič a v jakém období. S údaji pracuje tiskopis potvrzení pro druhého zaměstnavatele.

V personalistice bylo prodlouženo jméno a příjmení rodinných příslušníků.

Konečný stav pokladny v hotovostním dokladu nezapočítává úhrady platební kartou. Tisk pokladní knihy je také doplněn o možnost vynechání bezhotovostních plateb.

Je aktualizován import bankovního výpisu ve formátu Moje Banka CSV.

Do bankovního výpisu můžete importovat položky dříve vyhotoveného platebního příkazu. V položkách výpisu stiskněte klávesu F10 a v menu zvolte  nabídku Import platebního příkazu.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9