Grand verze 26.201

Hlavní novinkou je aktualizace účetního rozvrhu a výkazů rozvahy, výsledovky a cash flow dle vzorů pro rok 2016.
Součástí úpravy datových struktur na novou verzi je u firem s nastaveným účetním rokem 2016 nabídka změn v účetním rozvrhu a výkazech. Před jejich aplikováním je vhodné si nejprve přečíst PDF rozdílovou příručku, případně změny odmítnout a nechat je program vykonat až později použitím menu Konec-Nastavení programu-Servisní funkce-Doplnit účty a výkazy vz.2016.

Nový tiskopis přiznání DPH vzor 20 má oproti vzoru 19 upravený popisný text na řádku 7, 8 a 62. Aktualizovaný formulář je i v Tisku ve Windows verze 26.201.

Server pro kontrolu nespolehlivého plátce DPH přechází od září na protokol https. GRAND je příslušně upraven.

GRAND by měl být na EET (elektronickou evidenci tržeb) upraven ke konci října 2016.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9