Grand verze 26.410

Oprava (podvojné účetnictví) - po zadání počátečního stavu výkazů pro FÚ a definovaných výkazů docházelo ke ztrátě informace o tom, které položky patří do mikrovýkazu. Program při aktualizaci datových struktur provede příslušné opravy.

Při výpočtu nákladů procentem z příjmů OSVČ lze u daňové evidence v menu Daně - Daň z příjmu - Nastavení zadat jejich zákonný limit.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9