Grand verze 27.010


Při výpočtu srážek dohodou s pořadím od 1.3.2017 se neuplatňuje druhý limit 1/2 hrubé mzdy a srážky jsou vypočteny výhradně dle OSŘ (Občanského soudního řádu - výpočet třetin, nezabavitelné a plně zabavitelné částky).

Potřebujete-li vytvořit několik obsahově stejných dokladů, které se pravidelně opakují několika měsících, vytvořte nejprve první doklad. Pak v seznamu dokladů v režimu oprav (např. Doklady-Ostatní závazky-Oprava) stiskněte klávesu F10 a vyberte menu Vytvoření dokladu, storno - Další doklady splátkového kalendáře.

Pokud v daňové evidenci v programu pouze vytváříte prodejní hotovostní doklady pomocí menu Doklady - Hotovost příjem - Nový doklad a nepotřebujete účtovat v peněžním deníku, můžete si účtování vypnout volbou Účtovat při zápisu, kterou naleznete v menu Doklady - Hotovost příjem - Nastavení.

Chcete-li vyhledat, kteří partneři nejsou v programu v jednotlivých evidencích použiti, použijte menu Doklady - Číselníky - Partneři - Oprava. V seznamu stiskněte klávesu F10 a zvolte nabídku Označit nepoužité partnery.

Oprava - při kontrole DIČ pro EET program nepřipouštěl DIČ o 9 číslicích.

Oprava - v podvojném účetnictví nebylo možné snížit pořadové číslo při přečíslání dokladů v účetním deníku.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9