Grand verze 27.100 a Grand 26.500

Výkaz výsledovky je v daňovém přiznání u obchodních společností za rok 2016 vždy v PLNÉM rozsahu !!!


Finanční správa vydala dne 16. 3. 2017 upozornění, že v přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo ke změně u příloh viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/zmeny-u-priloh-v-priznani-8037

Vyhláška 500/2002 novelizovaná vyhláškou 250/2015 uvádí v § 3a, že výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavuje účetní jednotka, která je obchodní společností (tedy například s.r.o.).

Na daňovém portálu MF je ve formuláři daně z příjmu právnické osoby v oddílu Vybrané údaje z účetnictví nenápadný spínač, umožňující při ručním zadání zápis rozvahy a výsledovky v odlišném rozsahu (například výsledovku v plném rozsahu, rozvahu ve zkráceném).

Pokud chcete výkazy importovat z Grandu, je u obchodních společností, které v roce 2015 podávaly výkazy ve zkráceném rozsahu, prvním problémem získat pro výkazy roku 2016 hodnoty minulého období. Údaje minulého období můžete do výsledovky v plném rozsahu zadat v GRANDu ručně, nebo nechte program v roce 2015 vypočítat výkaz výsledovky v plném rozsahu a do výkazu v roce 2016 jej obvyklým způsobem importujte pomocí menu Finance – Výkazy pro FÚ (Definované výkazy) – Hodnoty minulého období. Přenesené hodnoty si překontrolujte a proveďte případné úpravy řádků, které jsou oproti roku 2015 obsahově jinak členěny.

Následně nechte běžným způsobem vypočítat i hodnoty výsledovky v plném rozsahu za rok 2016 a oba výkazy (rozvahu a výsledovku) můžete exportovat do XML pro daňové přiznání právnické osoby. Formulář exportu je upraven a umožňuje  zadat nezávisle rozsah výsledovky a rozvahy.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9