"Výpočet daně a daňového zvýhodnění" jako příloha mzdového listu

Finanční správa uveřejnila na svém webu výklad týkající se povinné náležitosti mzdového listu - údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění dle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2016/povinna-nalezitost-mzdoveho-listu-7734

Výklad se zabývá otázkou, za jaký rok, ve vztahu ke mzdovému listu, má být vyúčtování přiloženo. Mělo by to být vyúčtování za předchozí rok, jehož výsledek je na mzdovém listu uveden.
Například pro účely mzdového listu za zdaňovací období 2016 se jedná o údaje o ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016, a to včetně výpočtu daně za období 2015.

Výklad ale neupřesňuje nutný rozsah údajů ročního vyúčtování, který má být součástí mzdového listu. Ze znění § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů, kde je požadováno uvést "údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění", je ale zřejmé, že nestačí pouze výsledek ročního vyúčtování, ale měl by být uveden celý výpočet, tedy v podstatě formulář ročního zúčtování MFin 5460-1.

Pro jistotu jsem poslal na finanční správu dotaz, kde mi byla nutnost přiložit ke mzdovému listu celý výpočet, například formou přiložení výše uvedeného formuláře ročního zúčtování, potvrzena.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9