Grand verze 27.200

Zákonem číslo 170/2017 Sb. došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17 004 Kč na 19 404 Kč, na třetí a další z 20 604 Kč na 24 204 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny. Nové hodnoty se poprvé použijí ve mzdách za červenec.

Máte-li několik bankovních účtů u různých bank, u kterých používáte elektronické bankovnictví a import bankovních výpisů do GRANDu, můžete ve firemních údajích (menu Konec - Firemní údaje - Bankovní účty) zadat parametry pro import výpisů zvlášť pro každý bankovní účet.

Do číselníku dlouhodobého majetku byly doplněny odpisové sazby pro nehmotný dlouhodobý majetek v délce odpisu 18, 36, 60, 72 měsíců. Program u tohoto způsobu odpisování nedokáže pracovat s technickým zhodnocením, opravou ceny a také přerušit odpisování.

Do číselníku sazeb pro odpis pohledávek byly doplněny sazby platné od roku 2015, kde byl zkrácen počet měsíců pro plný odpis 100% ze 36 na 30 měsíců.

Do tisku upomínek (menu Doklady - Faktury vydané - Tisk - Tisk upomínky) je doplněna tisková sestava upomínky s výpočtem penále.

Pro účely statistického šetření ISPV mezd (Trexima) byl do personalistiky doplněn nový údaj "pracovní pozice". Hodnotu je možné zadat buď v číselníku profesí v případě, že je shodná pro více zaměstnanců, nebo v personalistice v "dalších údajích", kdy bude mít tato hodnota přednost před číselníkem profesí. Nebude-li pracovní pozice zadaná ani v číselníku profesí, ani v personalistice, program použije název profese.

Výstup pro statistické šetření zohledňuje i mateřskou a rodičovskou dovolenou, která krátí evidenční dobu, celk.absenci a další hodnoty. Z tohoto důvodu byla do prvního formuláře pro sestavení ISPV doplněna možnost zadání mzdových složek používaných pro rodičovskou dovolenou.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9