EPodání 27.300

  • Komunikace s portálem VREP je změněna na protokol TLS 1.2, který lépe zabezpečuje šifrovanou komunikaci. Úprava splňuje požadavek ČSSZ na povinné použití tohoto protokolu od ledna 2018.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9