Grand verze 27.300

Bylo doplněno dvoustránkové prohlášení poplatníka pro rok 2018.

Aktualizován tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o srážkové dani.

V žádosti o nemocenskou dávku se vyloučené doby u omluvených absencí automaticky zaokrouhlují na celé dny dolu.

Upraven export statistiky mezd pro Treximu - některé složky prémií/odměn je možné uvést do PONEPRAV, proplacení dovolené se neuvádí do MP.NAHRADY a do MI.HRMZDY. Počty zaměstnanců jsou na 2 desetinná místa.

U přiznání DPH se ručně zadané hodnoty ukládají do databáze zvlášť ke každému období.

Byly doplněny kódy přenesené DPH platné od 1.7.2017 (1a, 3a, 4a, 6, 7)           

Aktualizován VDOS.

Zálohu dat je možné chránit zašifrováním.

Doplněn uživatelský filtr v přehledu platebních operací.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9