Grand 28.506 a Tisk ve Windows verze 28.505

Do programu byly doplněny výkazy rozvahy vz. 2018. Doplnění nových výkazů rozvahy program nabídne automaticky při úpravě datových struktur v případě, že je účetní rok nastaven na rok 2018. Dále se nabízí při importu dat a uzavření účetnictví za rok 2017. Také jej můžete spustit pomocí menu Konec-Nastavení programu-Servisní funkce-Doplnit výkazy rozvahy vz.2018. Výkazy výsledovky vz.2016 jsou platné i pro rok 2018.

Program umožňuje převést otevřené položky inventarizace ze staršího roku. Převod je proveden formou zápisu účetních dokladů do počátečního období. Funkci spustíte pomocí menu Finance-Účtování-Inventarizace účtů-Import otevřených dokladů počátečního stavu.

Pro statistiku mezd je zapotřebí nově do personalistiky do dalších údajů zaměstnancům zadat údaj Obor nejvyššího dosaženého vzdělání. Hodnotu zjistíte na webové aplikaci https://www.obory-vzdelani.cz/ a do personalistiky ji přenesete pomocí schránky. Tedy ve Windows hodnotu do schránky překopírujete klávesou Ctrl+C, do GRANDu ji klávesou Alt+V.

V seznamu položek účetního dokladu a bankovního výpisu funguje obvyklá klávesa F11 pro nastavení rozměru a pořadí zobrazených účtů.

Do menu Evidence-Mzdová evidence-Tisk-Daň z příjmu je doplněn tisk Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Oprava - v příloze k žádosti o nemocenskou dávku se v pravděpdobném příjmu uvádí příjem za celý měsíc, nikoliv 1/30.

Oprava - při doplnění rozvahy ve verzi 28.505 program mohl hlásit chybu při automatické záloze dat.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9