Grand 29.101

Zvyšuje se hranice pro srážkovou daň z 2.500 na 3.000 Kč/měsíc (§ 6/4b Zákona o dani z příjmu). Ustanovení se použije poprvé ve mzdách za květen 2019. Nastavení si program změní automaticky, jakmile začnete vytvářet první mzdu za květen.

Od července 2019 je zrušena karenční doba (neproplácení prvních tří dnů nemoci). Zároveň je sníženo nemocenské pojištění placeného zaměstnavatelem o 0,2%. Jakmile začnete vytvářet první mzdu z července 2019, program automaticky změní odpovídající nastavení mezd a na tuto skutečnost upozorní.Bude-li ve mzdě za červenec uvedena pokračující nemoc z června s tím, že část z prvních tří dnů nemoci bude spadat do července, je nutné ručně vynulovat náhradu za první tři dny! Pokud na tento úkon zapomenete, program vás na něj při uložení formuláře nemoci upozorní.

Nařízením vlády 91/2019 Sb. se od 1.6.2019 mění způsob výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první OSŘ srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Důsledkem je snížení výše srážek u vyšších mezd, u nichž byla dříve nenulová částka srážky bez omezení.

Při výpočtu DPH z ceny včetně daně se nebude používat zaokrouhlený koeficient, ale přesný výpočet. Účinnost je od 1.4. 2019 s tím, že po dobu 6 měsíců je možné používat i původní výpočet se zaokrouhleným koeficientem.Výpočet bez zaokrouhleného koeficientu bude programem proveden automaticky od květnového data vystavení dokladu.

Zvyšují se limity paušálních výdajů na dvojnásobek (účinnost zpětně za celý rok 2019). Náklady odpovídají příjmům 2.000.000 Kč. Nastavení bude v daňové evidenci změněno při vstupu do menu Daně - Daň z příjmu za předpokladu, že máte zapnut výpočet nákladů procentem z příjmů.

Přiznání DPH je aktualizováno na verzi 21. Byly zde změněny pouze některé popisky, zvláště odkazy na paragrafy.

ČNB změnila adresu a protokol pro automatické stahování kurzového lístku. Program je upraven. Pokud by ani po aktualizaci funkce nepracovala, vymažte  obsah "www" adresy ve formuláři z menu "Doklady-Číselníky-Kurzový lístek-Aktualizace z WWW".

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9