Grand 29.160

V souvislosti se snížením pojistného na sociální zabezpečení za firmu je zapotřebí uvádět ve mzdě sociální pojištění za firmu s přesností na tři desetinná místa. Jinak se mohlo stát, že se v některých případech lišilo vypočtené pojistné od výpočtu na OSSZ o korunu a přehled nebyl přijat. V takovém případě je zapotřebí v tiskopisu přehledu pojistného ručně upravit pojistné nebo vstoupit do jednotlivé mzdy a zadáním například koruny do úkolové mzdy nechat mzdu přepočítat. Následně se úkolová mzda opět vynuluje.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9