Grand 29.200

Novelou DPH byly změněny opravy základu daně u nedobytných pohledávek. Proto došlo u kontrolních hlášení podaných od 1. 10. 2019 ke změně struktury v oddíle A4 a B2 u údaje Opravy u nedobytné pohledávky. V programu byl číselník typů sazeb DPH rozšířen o údaj kód nedobytné pohledávky a zároveň jsou založeny sazby pro opravy daně nedobytné pohledávky dle § 46. Kód nedobytné pohledávky je u oprav daně za dlužníkem v insolvenčním řízení dle § 44 nastaven v číselníku na hodnotu A, u oprav daně nedobytné pohledávky dle § 46 na hodnotu P. Obdobně byl o opravy daně nedobytné pohledávky dle § 46 doplněn číselník typů dokladů DPH.

Pokud jste si generovali EET certifikát v roce 2016, v počátcích elektronické evidence tržeb, překontrolujte si datum konce platnosti. Platnost certifikátu je tři roky, proto bude koncem letošního roku a začátkem roku 2020 docházet k jejímu ukončení.

Do seznamu faktur bylo doplněno rychlé vystavení hotovostního dokladu úhrady ke zvolené faktuře. Funkci vyvoláte ze seznamu klávesou F10 a volbou menu Vytvoření dokladu, storno - Hotovostní úhrada.

Od začátku roku 2020 bude pro dočasné pracovní neschopnosti zavedena elektronická neschopenka. Program je nyní na e-neschopenku připravován.

© 2020 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9