Jak žádat ČSSZ o e-neschopenky nebo k nim pověřit jinou osobu

A. Žádost o zasílání informací o dočasných neschopnostech zaměstnanců do datové schránky a mailu


Jste-li zaměstnavatel a chete, aby byly neschopenky zasílány do vaší datové schránky, případně jste dostávali aviza o změnách e-neschopenek mailem,  je zapotřebí o tuto službu požádat například na ePortálu ČSSZ. Stejným způsobem zajistíte, aby byly neschopenky zaslány do datové schránky vašeho externího zpracovatele mezd.

1. Nejprve se obvyklým způsobem do ePortálu přihlašte.
2. Ve službách pro zaměstnavatele zvolte Žádost o zaslání / zrušení zaslání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců.



3. Ve formuláři zadejte ID požadované datové schránky nebo mail. Chcete-li e-neschopenky zasílat do několika datových schránek, použijte tlačítko + pro přidání dalších záznamů.




B. Pověření zpracovatele mezd

Chce-li zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance nebo externího účetního k práci s e-neschopenkami (pomocí ePortálu nebo VREP), lze postupovat takto:

1. Nejprve se obvyklým způsobem do ePortálu přihlašte.
2. Ve službách pro zaměstnavatele zvolte Službu pro pověření dle vaší potřeby.





3. Po spuštění služby zadejte údaje o pověřované osobě (na obrázku o fyzické osobě) a dále zvolte rozsah pověření.








4. Pro využívání služby VREP je nutné, aby pověřená FO prostřednictvím formuláře Oznámení o pověření k e-Podání ČSSZ (pro pověřenou osobu) sdělila údaje o certifikátu pro uznávaný elektronický podpis (vystaviteli, sériovém čísle, jménu držitele).






© 2020 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9