Grand 31.600

23.12.2021 byl uveřejněn Zákon 518/2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Po zadání karantény nebo izolace v prosincové mzdě program nabídne výpočet a vytvoření mimořádného příspěvku za předpokladu, že karanténa/izolace začala po 30.11.2021 a trvá alespoň ke dni 23.12.2021. Nárok na příspěvek vzniká a trvá nejdéle do 28.02.2022. Výpočet i ostatní činnost programu je shodná se stavem v první polovině roku. Mimořádný příspěvek v podvojném účetnictví opět zaúčtujte ručně.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9