Grand verze 22.060 a 22.062

  • Pro dohody o provedení práce lze vytisknout počet odpracovaných a zbývajících hodin v roce. Sestava naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Další - Odpracované hodiny DPP.
  • Z přehledu pro ZP jsou z počtu zaměstnanců vyloučeny mzdy, které v daném měsíci nebyly pojištěny (především DPP a mzdy malého rozsahu), přestože mají v personalistice zadanou zdravotní pojišťovnu.
  •  Oprava - v daňové evidenci nebyl zapnut u typu dokladu DPH RO a RR (pro přenesenou DPH příjemce) příznak pro neúčtování DPH při úhradě do peněžního deníku. Aktualizace příznaky zapne a zobrazí úhrady přijatých dokladů v režimu přenesené DPH, které je nutné v peněžním deníku překontrolovat a ručně opravit (vynulovat z úhrady DPH) - jinak by došlo k chybnému krácení nákladů.
  • Program byl uzpůsoben pro snazší tisk formulářů v grafickém prostředí Windows. Řadu sestav, které jsou obsaženy v Tisku ve Windows, lze jednoduše vyvolat přímo z účetnictví použitím příslušné nabídky tisku, která je označena doplňujícím textem WINDOWS, případně změnou nastavení - například pro tisk faktur. Podmínkou je instalace programu Tisk ve Windows alespoň verze 22.060. Pokud tento program instalujete do jiného adresáře, než C:\GRAND, budete při pokusu o tisk z Windows požádáni o jeho zadání. Cesta se ukládá do formuláře v menu Konec-Nastavení programu-Tisk. U síťové verze je možné každému uživateli programu zadat jiné umístění v menu Konec-nastavení programu-Obsluha-Oprava, kdy v editačním formuláři uživatele programu stisknete tlačítko Tisk.
  • V nastavení faktur vydaných (menu Doklady-Faktury vydané-Nastavení) je doplněna volba umožňující vytištění formuláře v prostředí Windows, případně vynechání tisku při zápisu faktury. Obdobné nastavení naleznete u ostatních dokladů. Pokud tedy chcete tisknout vydané faktury v grafické kvalitě, zvolte menu Doklady-Faktury vydané-Nastavení a ve formuláři stiskněte tlačítko Další volby tisku.
  • Ve mzdách jsou nabídky některých tisků uvedeny dvakrát - jednou v běžném provedení v prostředí DOS, podruhé pro lepší, grafický tisk ve WINDOWS.
  • Pro tisk některých měsíčních sestav (menu Evidence-Mzdová evidence-Mzdy-Tisk měsíčních mezd) v prostředí Windows použijte v tomto menu klávesu Insert pro přidání sestav ve Windows, Delete k odebrání sestav v DOSu.
  • Při tisku pomocí DOSPrintu do portu WIN je možné přímo v Grandu nastavit výstupní tiskárnu. Nastavení provedete v obrazovce těsně předcházející vlastnímu tisku (kde měníte tiskovou sestavu, počet kopií, výstupní zařízení, aj.).
  • U dlouhodobého majetku, který je daňově odepisován dle měsíčních účetních odpisů, se v prvním roce odpis krátí počtem měsíců v roce v užívání (od následujícího měsíce do uvedení do používání), v roce vyřazení je také odpis krácen počtem měsíců v užívání.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9