Grand verze 22.041

  • Do mezd byl doplněn tisk seznamu rodinných příslušníků zaměstnanců.
  • Grand komunikuje s platebním terminálem České spořitelny. Pokud jej chcete používat pro platby platební kartou, připojte jej na port COM. Dále z odkazu http://www.redlich.cz/download/com/MSCOMM32/setup.exe nainstalujte knihovnu pro komunikaci s tímto portem. Poté v Grandu jděte do menu Doklady-Číselníky-Formy úhrady-Oprava. Nalezněte formu úhrady platební kartou a změňte údaj pl.terminál na České spořitelny. Použijete-li tuto formu úhrady pro vystavenou fakturu nebo hotovostní příjmový doklad, spustí se při zápisu dokladu komunikační formulář pro ovládání platebního terminálu. Bližší podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.
  • Je upravena tisková sestava předpisu účetních dokladů. Z původního vzhledu jsou vynechány dva nadbytečné prázdné řádky ve formuláři, naopak při hromadném tisku jsou předpisy od sebe odsazeny o jeden řádek. Smyslem úpravy je větší využití papíru při hromadném tisku a zlepšení přehlednosti.
  • Oprava - při importu dat z nižší verze program hlásil chybu. Její ignorování nemělo žádné nepříznivé následky (šlo jen o kontrolní procedury).