Grand 30.260

Od 01.06.2020 byl zákonem 231/2020 Sb. zvýšen měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 7.903 na 11.607 Kč. Změna má vliv pouze u zaměstnavatelů s více než 50 % osobami se zdravotním postižením (volba v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní", tlačítko Další).

Grand 30.250

V PDF rozdílové příručce je popsáno, jak zadat doplatek do minimálního základu ZP v případě překážek na straně zaměstnavatele (např. z důvodu COVID), kdy je celé pojistné z doplatku povinen doplatit zaměstnavatel.

Pro příjmy z dohody o provedení práce DPP zakládající účast na zdravotním pojištění, kde je současně povinnost minimálního vyměřovacího základu, je v programu pro tento případ automaticky založen typ pracovního poměru DPPZP.
Pro dohody o pracovní činnosti DPČ je v těchto případech typ pracovního poměru zapotřebí založit ručně. Bližší podrobnosti jsou v rozdílové PDF příručce.

V programu byl aktualizován formát XML souboru pro NEMPRI, kde došlo ke změně v části pro přiložené přílohy, například exekuce.

Do e-neschopenek byly doplněny údaje Id případu a Změna atributu.

V seznamu e-eneschopenek je k dispozici klávesa Ctrl+Enter, která k aktuální neschopence zobrazí všechny související se stejným číslem rozhodnutí.

Grand 30.240

OPRAVA - při sestavení vyúčtování refundací náhrad COVID v tzv. programu ANTIVIRUS docházelo při doplatku zdravotního pojištění ve mzdě do minimálního základu k nadměrečnému krácení zdravotního pojištění za firmu v tomto přehledu. Nárokované ZP za firmu pro refundaci tak bylo zbytečně sníženo! V případě podstatných rozdílů je zaptřebí domluvit se s MPSV na opravném podání. Omlouvám se za komplikaci.

Grand 30.230

Do programu je doplněn tisk podkladů pro vyúčtování refundací náhrad COVID v tzv. programu ANTIVIRUS. GRAND současně nabízí i vytvoření excelovského XLS souboru jednotlivých zaměstnanců, jehož obsah si snadno překopírujete do šablony přikládané k vyúčtování pro MPSV. Podrobný popis naleznete v PDF rozdílové příručce. Sestava je v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Mzdové náklady firmy - Refundace náhrady ANTIVIRUS.

Grand 30.220

Od dubna 2020 se nařízením vlády 61/2020 Sb. zvyšuje životní minimum z 3.410 Kč na 3.860 Kč. Změna má vliv na výpočet exekučních srážek ze mzdy.

Změna výpočtu exekucí od července 2020 - nezabavitelná částka na osobu povinného se zvýší ze 2/3 na 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší z 1/4 nezabavitelné částky na povinného na 1/3 této částky.

V PDF rozdílové příručce nalezneta návod pro zápis ošetřovného a náhrad mzdy v období mimořádných opatření COVID.

Od února ČSSZ zveřejnila nový datový formát pro elektronické neschopenky,  obsahující zejména tyto změny:
   - byly doplněny dva nové typy notifikací ZmenaDpnInfo a StornoDpnInfo.
   - adresa místa pobytu a vycházky mohou být uvedeny vícekrát
   - je zaveden nový údaj pro poznámku

Program kontroluje, zda jste u nemocí odeslali přílohu k žádosti o nemocenskou dávku po uplynutí 14 dnů od vzniku nemoci. Vznik nemoci se vyhodnocuje z mezd nebo elektronických neschopenek. Obdobně program upozorňuje na nutnost odeslat podání ukončení nemoci po ukončení nemoci ve mzdě nebo přijetí elektronické neschopenky typu ukončení příslušné nemoci.

V souvislosti s dodatečným přiznáním DPH vzniká potřeba zobrazit původní sestavu před zápisem dodatečně přiznaných plnění. Program je upraven tak, že zadáte-li do údaje dodatečné přiznání hodnotu nula, provede se sestava z běžných dokladů DPH (s vyloučením dodatečných).

K dispozici je nová verze VDOSu z roku 2020. Je cca o 10 - 20% rychlejší a měla by odstranit zřídkavou chybu Page fault error a také problémy s provozem na linuxovém serveru. S ohledem na nutné změny v konfiguračním souboru CONFIG.TXT je zatím jen na vyžádání.

Při zadání OČR a nemoci program vyžadoval zadání čísla neschopenky. Po období COVID je tato kontrola vypnuta.

Oprava - po vytvoření přílohy k žádosti o nemocenskou dávku program verze 30.200 hlásil nedůležitou chybu.

EPodani 30.100

Je aktualizován šifrovací certifikát ČSSZ platný od 17.02.2020 do 08.03.2021.

Grand 30.100

Ukládáte-li například PDF soubory originálních faktur na pevný disk počítače, můžete si tyto soubory nechat zobrazit přímo z Grandu. Bližší popis naleznete v PDF rozdílové příručce.

Před tiskem seznamu zaměstnanců z přehledu osobních údajů program zobrazuje výběrový formulář pro zadání pracovního poměru, střediska a podobně. V tomto formuláři se také zadává rok, k němuž má být seznam vyhotoven. Program z tisku automaticky vyloučí zaměstnance, kterým pracovní poměr skončil před tímto rokem, nebo který začal až po tomto roce. V tiskové sestavě daňových slev budou zobrazeny děti, které budou daňově uplatněny v zadaném roce.

Od dubna 2020 program mírně upravil metodiku výpočtu pravděpodobného průměru náhrad. Změna se týká automatického započtení příjmů ze stálých složek mzdy (např. osobní ohodnocení, prémie, aj.) a dále způsobu výpočtu. Nově bude měsíční příjem pro pravděpodobný průměr vydělen týdenním úvazkem z personalistiky a koeficientem 4.438 (průměrný počet týdnů v měsíci).
Úprava je provedena proto, aby byl výpočet konzistentní s metodikou používanou k výpočtu měsíčního pravděpodobného příjmu.

Při tisku formuláře ukončení nemoci program přednastaví počátek výkonu zaměstnání po DNP na následující den po ukončení nemoci. Připadne-li ukončení na pátek až neděli, program nastaví počátek výkonu zaměstnání na pondělí.

Číst dál: Grand 30.100

Grand verze 30 rozeslán

Ke dnešku byly vyřízeny všechny objednávky aktualizace programu Grand 30 pro rok 2020.
Pokud jste objednali elektronické dodání a nepřišel vám mail s instalačními údaji, podívejte se do spamu, případně se ozvěte.

Grand 29.450

Pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ byly doplněny parametry pro rok 2019.

Jak žádat ČSSZ o e-neschopenky nebo k nim pověřit jinou osobu

A. Žádost o zasílání informací o dočasných neschopnostech zaměstnanců do datové schránky a mailu


Jste-li zaměstnavatel a chete, aby byly neschopenky zasílány do vaší datové schránky, případně jste dostávali aviza o změnách e-neschopenek mailem,  je zapotřebí o tuto službu požádat například na ePortálu ČSSZ. Stejným způsobem zajistíte, aby byly neschopenky zaslány do datové schránky vašeho externího zpracovatele mezd.

1. Nejprve se obvyklým způsobem do ePortálu přihlašte.
2. Ve službách pro zaměstnavatele zvolte Žádost o zaslání / zrušení zaslání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců.

Číst dál: Jak žádat ČSSZ o e-neschopenky nebo k nim pověřit jinou osobu

© 2020 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9