Grand 31.210

Ve formuláři měsíčního přehledu sociálního pojištění je doplněn tisk seznamu mimořádného příspěvku karantény.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Další - Srážky výživného naleznete přehled srážek výživného usnadňující kontrolu uhrazeného výživného.

Používáte-li emulátor VDOS, můžete si zvětšit počet řádek a sloupců zobrazovaných především v seznamech. Změnu provedete v menu Konec - Nastavení programu - Nastavení VDOSu. Ve následujícím formuláři si zvolte například doporučené vyšší rozlišení 43 x 132.

Vyplácíte-li zdravotnickým pracovníkům mimořádné odměny za jejich pracovní nasazení v době pokračující pandemie prostřednictvím dotačních programů nebo kompenzační vyhlášky, založte si pro ně nový druh mzdy prémií, odměn, kde vypnete zápočet do průměru náhrad a základu pro průměr DNP. Text ČLK k mimořádné odměně zdravotníkům je zde: https://www.redlich.cz/index.php/ucetnictvi-grand/310-mimoradna-odmena-zdravotnikum

Mimořádná odměna zdravotníkům

Informace prezidenta ČLK k vyplácení odměn zdravotníkům

Informace k vyplácení odměn zdravotníkům

v souvislosti s nasazením v době epidemie covid-19

 

Na základě zákona a vyhlášky k jeho provedení jsou zdravotnickým pracovníkům poskytnuty mimořádné odměny za jejich pracovní nasazení v době pokračující pandemie. Poskytovatelé lůžkové péče obdrželi tyto odměny formou dotačních programů ze státního rozpočtu a zdravotničtí pracovníci pracující u ostatních (nelůžkových) poskytovatelů zdravotních služeb prostřednictvím kompenzační vyhlášky.

Číst dál: Mimořádná odměna zdravotníkům

Grand 31.200

Oprava - při výpočtu mimořádného příspěvku karantény/izolace pokračující z března do dubna se dle aktualizovaného výkladu MPSV musí v dubnu zohlednit i částky z března a zjištění limitních hodnot provést za oba měsíce. Pokud jste již takový dubnový příspěvek nechali vypočítat ve starší verzi programu, vstupte do nemocenské dávky karantény/izolace a znovu ji uložte. Program znovu nabídne výpočet mimořádného příspěvku zohledňující výše uvedený požadavek. Podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.

Mimořádný příspěvek karantény/izolace je prodloužen až do konce června 2021.


Bližší  podrobnosti naleznete v

Grand 31.100

Antivirus - změny od března 2021. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování. Formulář v programu je proto doplněn datem podání vyúčtování.

Pro březen a duben 2021 je zaveden mimořádný příspěvek až 370 Kč za kalendářní den při nařízené karanténě nebo izolaci, která vznikla po 28.2.2021.

Od března až do konce roku 2021 platí nový formulář měsíčního přehledu sociálního pojištění kvůli možnosti odpočtu mimořádného příspěvku za karanténu a izolaci. Odpočet lze uplatnit do tří kalendářních měsíců po skončení karantény.

Druhy mzdových složek nemocí jsou doplněny o druh IZO Izolace a do jiných dávek je přidán druh MPK Mimoř.příspěvek karanténa.

Po výběru elektronické neschopenky ve mzdě k zápisu do nemocí se zobrazí formulář s podrobnými údaji e-neschopenky.

Do bankovního výpisu je doplněn import podrobného seznamu hrazených faktur ze Zásilkovny.
 

Číst dál: Grand 31.100

Grand 31.030

Přímo ve formuláři pro zadání náhrad a dalších údajů mzdy se zobrazuje zůstatek dovolené.

Při nástupu nového zaměstnance až v průběhu měsíce, kdy zaměstnanec u vás podepsal prohlášení poplatníka a zároveň daňové slevy v tomto měsíci uplatnil již u předchozího zaměstnavatele, zadejte ve mzdových údajích v personalistice podpis prohlášení na měsíc nástupu a sepněte volbu slevy uplatnit až další měsíc. Program při výpočtu mzdy v měsíci nástupu vždy použije zálohovou daň a daňové slevy ve mzdě uplatní až v měsíci následujícím po podpisu prohlášení.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu naleznete novou přehledovou sestavu stravenkového paušálu.

Předkontace pro zaúčtování mezd budou doplněny o stravenkový paušál.

Grand 31.020

Ve mzdovém listu za rok 2021 se povinné pojistné za firmu uvádí až na konci seznamu.

Při přípravě dat na rok 2021 program upozorňuje na případ, kdy si u uživatelsky definovaných druhů mzdy nenastavíte zápočet do dovolené.

Pro hromadné zadání stravenkového paušálu zaměstnancům si nejprve v personalistice v seznamu zaměstnanců mezerníkem označte zaměstnance, kterým chcete stravenkový paušál přiřadit. Pak v seznamu zaměstnanců stiskněte klávesu F10 a v menu zvolte "Hromadné přidělení mzdové složky". V následujícím formuláři zvolte složku "STP" a rozsah změn "označené zaměstnance".
Příznak je automaticky zapnut i u stravenkového paušálu dříve zadaného do stálých složek mzdy v nižší verzi programu.

Grand 30.520

Do číselníku partnerů byla doplněna dodatečná kontrola na zrušení registrace dodavatele na ARES.

Oprava - ve zcela atypickém případu, kdy si uživatel udržuje číselník typů sazeb DPH sám, nebyly od verze 30.500 v kontrolním hlášení načteny částky u typů označených tzv. pevnou sazbou. Při prvním vstupu do firmy s tímto případem program problém kontroluje a případně ohlásí. V běžných případech je vše v pořádku.

Grand 30.510

Při zadávání nemocenské dávky ve mzdě je upravena kontrola na jednoznačnost čísla neschopenky. Nově se kontrola provádí až při uložení mzdové složky s možností povolit duplikát. Změna je provedena proto, aby bylo možné zadat OČR z důvodu COVID, kdy zaměstnanec několik dnů pracoval. V takovém případě zadejte OČR několika položkami, aby odpovídaly skutečné době ošetřování bez odpracovaných dob.

Import bankovních výpisů upraven i pro MULTICASH UNICREDIT. Při stahování z bankovního klienta použijte tzv. strukturovaný formát.

EPodani 30.400

Od 17.9.2020 dojde ke zrušení komunikačních adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které jsou nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Program EPodani provede změnu automaticky.

Grand 30.400

Novela Zákoníku práce 262/2006 Sb. platná od 30.07.2020 upravuje v § 357 zjišťování průměrného výdělku. Ten doposud nesměl být menší než minimální mzda. Nově nesmí být zároveň menší i než zaručená mzda. GRAND při zjišťování hodinového průměrného výdělku pro výpočet náhrad (včetně náhrady za nemoc) a příplatků bude od srpna 2020 zohledňovat i mzdový tarif, který se zadává ve mzdových údajích v personalistice. Bude-li hodinový průměrný výdělek (průměr pro náhrady) zjištěný například z minulého čtvrtletí menší než zaručená mzda, nabídne zvýšení průměrného výdělku na úroveň zaručené mzdy. Není-li mzdový tarif zaručené mzdy v personalistice zadán, program průměrný výdělek porovná pouze s minimální mzdou. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v rozdílové PDF příručce.

Zákonem č. 255/2020 Sb. se s účinností od 1. 9. 2020 mění a doplňuje § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zaměstnavatelé předkládají ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění, oznámení o nástupu a přílohy k žádosti o dávku výhradně v elektronické podobě. Pro uživatele to znamená, že výše uvedené formuláře včetně měsíčního přehledu pojistného musí povinně podávat datovou schránkou, prostřednictvím elektronického portálu ČSSZ nebo kanálem VREP.

Do programu byla doplněna možnost odeslat elektronická podání pro ČSSZ prostřednictvím jejich e-portálu. Volbu pro odeslání naleznete na spodním okraji formuláře, který chcete odeslat.

Novela Zákoníku práce 262/2006 Sb. platná od 30.07.2020 nařizuje, aby zápočtový list u srážek obsahoval i informaci, který orgán srážku nařídil. Do srážek byl proto doplněn odpovídající údaj. Zadejte jej do stálých složek mzdy v personalistice. Při tisku zápočtového listu jej můžete také doplnit jednorázově.

 Dle výkladu MPSV se základ sociálního pojištění zaměstnance, který v kalendářním roce převyšuje maximální vyměřovací základ 1.355.136 Kč, zahrnuje do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru použitých pro zjištění podmínky alespoň 90 % základů z března 2020 pro účely COVID prominutí pojistného. Program byl na tento případ upraven.© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9