V procesu schvalování je úprava pojistného pro DPP, která by měla změnit původně plánované změny od července 2024. Dohody by měly být od 01.07.2024 ČSSZ zatím pouze oznamovány. Další změny by platily až od ledna 2025.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Zaměstnance - Stálé složky mzdy z personalistiky si můžete vytisknout přehled požadovaných stálých složek mzdy.

České průmyslové ZP, která se snaží strojově zpracovat měsíční přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, program odesílá pouze XML soubor bez PDF přehledu.

Statistické šetření ISPV (šetření o průměrném výdělku) se od roku 2024 změnilo z čtvrtletního na pololetní. Metodika zůstala shodná se staršími roky.

Složku mzdy přidanou do mzdy můžete jednoduše uložit i do personalistiky do "stálých složek". Uložení provedete tak, že v seznamu například "jiných dávek" ve mzdě stisknete klávesu F10 a v místní nabídce zvolíte Uložit do personalistiky jako stálou složku.

Při sestavení kontrolního hlášení DPH si můžete volitelně zapnout validaci DIČ plátců DPH. Kontrola je však prováděna pouze k aktuálnímu okamžiku sestavení DPH, nikoliv k období přehledu.

Je rozšířena místní nabídka v položkách bankovním výpisu (klávesa F10) například o hromadné párování.

Do evidence bankovních výpisů je doplněn seznam položek bankovních výpisů s možností filtrování. Přehled je v menu Doklady - Bankovní výpisy - Prohlížení - Položek.

Při importu bankovního výpisu se program snaží spárovat úhrady pohledávek a závazků. V případě, že evidujete doklady se shodným variabilním symbolem, program nabídne jejich seznam pro ruční spárování. Pokud vám ruční spárování v tento okamžik nevyhovuje, můžete jej trvale vypnout v menu Doklady - Bankovní výpisy - Import výpisů - Nastavení volbou Nabízet párování dokladů se stejným VS.

Podrobnosti a další návody naleznete v rozdílové PDF příručce.