Problémy s tiskem

Pokud tiskárna vůbec netiskne, špatně zobrazuje diakritiku, aj., používáte Grand verze 12, Windows 95 nebo vyšší, může být nejjednodušší cesta k nápravě použití programu DOSPrint. Vyjimku by mohly tvořit jehličkové tiskárny, neboť tisk pomocí DOSPrintu je na nich pomalejší.

Všechny následující informace se vztahují k přímému tisku na tiskárnu pomocí portu LPT1, LPT2 (nastaveno v Grandu). Pokud používáte program DOSPrint, jsou dále uvedená řešení bezpředmětná.

Vhodná tiskárna pro tisk z účetnictví přímo na tiskárnu (bez použití DOSPrintu) by měla splňovat následující podmínky:

  • Tiskne na papír formátu A4 (splňují obvykle všechny).
  • Obsahuje českou kódovou stranu (současné tiskárny jsou dodávány obvykle s kódováním Latin II).
  • Tiskne přímo z DOSu, tedy i z počítače, na kterém Windows nejsou vůbec instalovány.
     

USB tiskárny vyžadují použití programu DOSPrint.

Tiskárna ořezává pravé sloupce

Pro správnou funkci tiskárny je kromě nastavení národního prostředí potřebné určit i řídící povely pro změnu počtu znaků na řádek, apod. Program má přednastavené sady pro dva základní typy tiskáren - jehličkové tiskárny a laserové (inkoustové) tiskárny standardu Hewlett Packard. V účetnictví v menu Konec - Nastavení - Obsluha - Oprava stiskněte v seznamu Enter. V další obrazovce zvolte tlačítko Tisk. Pokud používáte jehličkovou tiskárnu nebo libovolnou tiskárnu Canon, zadejte do označení tiskárny hodnotu EP. U laserové nebo inkoustové tiskárny standardu Hewlett Packard zvolte hodnotu HP. Program ukončete a znovu spusťte.
Pokud ani poté nedojde k vytištění celé řádky, je možné, že tiskárna emuluje jiný režim (laserová tiskárna používá řídící znaky jehličkové tiskárny).

Při tisku přetéká strana (poslední řádky se tisknou na další stranu)

Program předpokládá tisk na papír formátu A4. Tiskárny jsou často výrobcem nastaveny na formát Letter, který je kratší a způsobuje, že jsou poslední řádky stránky vytištěny až na další stránce. U tiskáren HP a kompatibilních spusťte GRAND a v menu Konec - Nastavení - Příkazy tisku u příkazu tiskáren HP kódu A4 zadejte do údaje Odeslat před každým tiskem hodnotu 1. U ostatních tiskáren nastavte podle příručky k tiskárně formát papíru A4. Nastavení délky stránky pro tisk z účetnictví nemá nic společného s délkou stránky uvedené ve vlastnostech tiskárny ve Windows! Pouze v případě, že na tiskárně nelze nastavit formát A4, zkraťte tiskové sestavy v GRANDu v menu Konec-Nastavení-Rozměry tiskových sestav.

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9