Grand verze 21.050

 • Program doplní do číselníku sazeb DPH záznamy pro přenesení daňové povinnosti. U těchto sazeb zároveň naplní nově přidaný údaj kód plnění hodnotou Odběratel nebo Dodavatel.
  Pokud jste v režimu přenesení daňové povinnosti dodavatel, použijte pro zápis dokladu typ dokladu DPH označený SR.
  Odběratel zapíše přijatá plnění typem RO. Doklad doplňte o pomocnou položku obsahující zápornou částkou DPH v nulové sazbě (mimo DPH), aby byl závazek pouze ve výši odpovídající základu daně. Jestliže nevyužíváte automatického doplnění protiřádku v přehledu dokladů DPH a přiznání DPH, je zapotřebí zároveň vytvořit do ostatních pohledávek doklad s typem SO (podobně jako např. při pořízení zboží z EU).
 • V menu Doklady-Evidence DPH je doplněna sestava pro vytvoření XML souboru záznamní povinnosti pro režim přenesení daňové povinnosti. Kód plnění a měrnou jednotku si můžete zadat do číselníku sazeb DPH (vychází se z toho, že obvykle nebude docházet ke kombinaci různých druhů přenesení daňové povinnosti u jedné účetní jednotky). Pokud v přijaté faktuře zadáte i množství (je nutné zvolit strukturu položek s jednotkovou cenou a množstvím), bude přeneseno v záznamní povinnosti do sloupce rozsah. Program umožňuje kontrolní tisk a export do souboru XML. Protože v době vydání této verze programu stále nebyl k dispozici internetový formulář pro elektronické podání a nebylo tak možné zcela prověřit správnost vytvořeného XML souboru, proveďte tak sami kontrolou při prvním podání záznamní povinnosti.
 • Po novele DPH může některým plátcům účtujícím v podvojném účetnictví vznikat problém při zápisu přijatých plnění, která z hlediska DPH (dle data přijetí) patří do jiného měsíce než účetně. Situaci můžete řešit tak, že v menu Doklady - Faktury přijaté - Nastavení sepnete volbu Zadávat datum zaúčtování. Při zápisu dokladu bude pod datem přijetí možné zadat datum, k němuž má být doklad zaúčtován. Protože v těchto případech se bude rozcházet přiznání DPH a stav účtu 343, naleznete v menu Finance - Evidence DPH - DPH účt.v jiném období sestavu dokumentující tyto rozdíly.
   

Grand verze 21.040

 • Na některé zásadní změny v oblasti DPH se můžete informovat například na www.mfcr.cz ve článku Novela zákona o DPH od 1.4.2011.
 • Jedna z nejdůležitějších úprav DPH spočívá ve změně časového uplatnění přijatých plnění DPH. Například přijatá tuzemská plnění lze nově uplatnit až v daňovém období, ve kterém obdržíte daňový doklad bez ohledu na to, že datum zdanitelného plnění spadá do předchozího zdaňovacího období.

  Číst dál: Grand verze 21.040

Grand verze 21.030

 • Do tiskových sestav skladu doplněn přehled karet bez pohybu. Sestavu naleznete v menu Evidence - Sklad - Tisk - Karty bez pohybu.
 • Je doplněna možnost oboustranného tisku. Volba se nastaví v obrazovce těsně předcházející vlastnímu vytištění sestavy - tam, kde se zadává počet kopií, tisková sestava a podobně. Oboustranný tisk funguje pouze při tisku pomocí DOSPrintu. DOSPrint musí být verze 3.5.1 a vyšší.
 • Základ sociálního pojištění jednatelů s.r.o. (u prací konaných mimo pracovní poměr) je možné vyloučit ze základu pro výpočet pojištění odpovědnosti za škodu. Nastavení se provádí v číselníku pracovních poměrů volbou Vyloučit z pojištění odpovědnosti. Spínač je automaticky zapnut u poměru JED a ovlivní výpočet od roku 2011 včetně.
 • Je znovu aktualizovaná příloha k žádosti o nemocenskou dávku na vzor II/2011 (ve formuláři se změnil jen odkaz na paragraf u vyloučených dob).
 • Při zjištění rozhodného období DNP u tisku přílohy k žádosti o nemocenskou dávku program kontroluje počet dnů, jimiž se dělí vyměrovací základ. Pro období prvních dvanácti měsíců předcházejících nemocenské události stačí jeden den (dříve program testoval 30 dnů).
 • V podvojném účetnictví se při účtování na účet 641 z faktur přijatých a hotovosti výdeje nabízí vyřazení majetku ze seznamu dlouhodobého majetku. Případnou změnu účtu provedete v menu Finance - Nastavení, kde stisknete tlačítko Další. V následujícím formuláři jde o údaj Účty vyřazení majetku.
 • V Tisku ve Windows program při tisku přehledu o platbě pojistného ZP umožňuje volitelně zpracovat i mzdy po ukončení pracovního poměru.

Grand verze 21.020

 • Aktualizováno vytvoření XML souboru pro elektronické podání přiznání DPH vzor 17 platného od ledna 2011.

Grand verze 21.010

 • Doplněno Potvrzení o zdanitelných příjmech vz.19 pro rok 2011.
 • Tisk ve Windows - oprava - při tisku přehledu zdravotního pojištění pro ZP Škoda program ohlásil chybu a sestavu nevytvořil.

© 2019 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9