Na MPSV proběhl na konci dubna seminář týkající se mimo jiné připravovaných změn u DPP od července 2024. Jeho záznam a další informace je k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/novinky-v-pracovnim-pravu

Poprvé za červencové mzdy se bude novým formulářem přihlašovat, odhlašovat a hlásit příjmy DPP. Jeho ukázka je níže.

NávrhFormulareVykazuPrijmuDPP od7 2024