Pod číslem 80/2019 Sb. vyšel tzv. daňový balíček, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. S účinností od 1. 4. 2019 dochází ve vztahu k programu k těmto změnám:

zvyšují se limity paušálních výdajů na dvojnásobek (účinnost zpětně za celý rok 2019)

zvyšuje se hranice pro srážkovou daň z 2.500 na 3.000 Kč/měsíc (účinnost až od května 2019)

při výpočtu DPH z ceny včetně daně se nebude používat zaokrouhlený koeficient ale přesný výpočet (účinnost od 1.4. 2019 s tím, že po dobu 6 měsíců je možné používat i výpočet se zaokrouhleným koeficientem) 


Aktualizace Grandu na tyto změny bude k dispozici v druhé polovině dubna 2019.