Státní správa, ministerstva

Daňový portál, tiskopisy MF

Sociální a zdravotní pojištění

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna - na stránce VZP klikněte na Informace pro plátce pojistného (umístěno vlevo nahoře). Naleznete zde minimální mzdu, odpočet částky základu ZP za osoby, za něž je plátcem i stát, a řadu užitečných informací pro zaměstnavatele i OSVČ.
  • Správa sociálního zabezpečení - zde jsou uvedeny některé zákony vztahující se k sociálnímu pojištění, hranice pro vyměřovací základy nemocenských dávek, pokyny a návody.  

Znění zákonů

  • www.zakonyprolidi.cz - plná znění právních předpisů, možnost porovnání změn, historická znění
  • www.epravo.cz - plná znění právních předpisů, komentáře, aktuality, vzory smluv, aj.
  • www.finance.cz - zpravodajství, finanční produkty, zákony.

Ověření subjektů, IČ, DIČ