Pokud nasazujete DOS aplikaci v prostředí 64 bite Windows a používáte jako virtuální počítač DOSBOX, lze tisknout s pomocí DOSPrintu tak, že:

  1. DOSovská aplikace výstupní sestavu ukládá do souboru ve zvoleném adresáři, DOSPrint soubor načte, překonvertuje a standardními prostředky Windows vytiskne. Pro tiskové soubory je vhodné založit zvláštní složku (např. KTISKU). V nastavení DOSPrintu založte obvyklým způsobem adresář se soubory k tisku.
    Nevýhodou řešení je nutnost ukládat výstup do souboru při každém tisku, kdy z hlediska uživatelského komfortu záleží na tom, jak je tato činnost v DOS aplikaci ošetřena a kolik námahy uživatele stojí.
     
  2. DOSPrint zachytává tiskový port LPT1 a tiskovou sestavu vytiskne na zvolenou tiskárnu. Aby to bylo možné, je zapotřebí v nastavení DOSPRINTU zapnout zachytávání portu. Zároveň v konfiguračním souboru DOSBOXU musíte ručně doplnit do sekce [autoexec], nebo do dávkového souboru, kterým DOS aplikaci spouštíte, následující povel:

C:\DosPrint\DPRNCPT.COM C:\DosPrint\CAPTURE\LPT.OUT /P1

Adresář s DOSPrintem upravte dle skutečnosti, v uvedeném povelu se předpokládá, že je DOSPrint instalován ve složce C:\DosPrint. Také se předpokládá mapování kořenového adresáře disku C: (mount C: C:\) - jinak není z hlediska prostředí DOBOXu adresář C:\DosPrint\CAPTURE\ viditelný a tím nedojde k ukládání zachycených tiskových úloh. Sekce [autoexec] by v konfiguračním souboru DOSBOXu (dosbox.cfg) mohla vypadat následovně:

[autoexec]
mount C C:\
C:
C:\DosPrint\DPRNCPT.COM C:\DosPrint\CAPTURE\LPT.OUT /P1


Zároveň je nutné v sekci [parallel] povolit paralelní port:

[parallel]
parallel1=printer


Výhodou tohoto řešení je, že kromě nastavení v konfiguračním souboru se nic dalšího nemusí měnit, uživatel v DOS aplikaci dál tiskne do portu LPT1, pouze je vhodné nastavit kvůli snadnějšímu rozpoznání řídících kódů jako výstupní tiskárnu jehličkovou, i když se fyzicky tiskne třeba na laserovou.POZOR - DOSBOXu je více verzí a zřejmě i v závislosti na dalších okolnostech se nemusí tisk vždy podařit zprovoznit. Proto je zde připravena malá testovací DOS aplikace včetně emulátoru DOSBOX, kde tisk do LPT1 s následným převodem pomocí DOSPrintu funguje. Chcete-li si ji vyzkoušet , stáhněte si následující odkaz. Pro zprovoznění tisku je zapotřebí ještě instalovat DOSPrint do adresáře C:\DOSPRINT a spustit jej před DOS aplikací.

  [3 MB]