Kontrolní hlášení
Program je připraven pro kontrolní hlášení. Do hlavičky daňových dokladů je doplněno zadání údajů pro kontrolní hlášení. Nastavení evidence DPH v menu DOKLADY je doplněno o nové volby z hlediska přednastavení a ověření údajů kontrolního hlášení. V menu Doklady-Evidence DPH a Finance-Evidence (v podvojném účetnictví) je připraven výstup do XML. Pro bližší informace si přečtěte rozdílovou příručku ve formátu PDF.

Export rozvahy a výsledovky pro daň z příjmu ve formátu XML (podvojné účetnictví)
Je doplněn export rozvahy a výsledovky pro daň z příjmu ve formátu XML a jeho případné načtení do Daňového portálu MF. Export provedete v seznamu výkazů (menu Finance-Výkazy pro FÚ nebo Finance-Definované výkazy) stiskem tlačítka F10 a nabídkou Export do XML daňového přiznání.

V podvojném účetnictví lze v přehledech účetnictví (účet, deník, rozvaha, aj.) zapnout uschování zadaných podmínek.

V nastavení kasy můžete zvolit jméno tiskárny pro přímý tisk pomocí DOSPrintu.

Při opravě čísla změnou číselné řady v dokladech se aktualizují i číselné řady v případě, že se opravuje doklad s posledním číslem řady.
Obdobně se vrátí číslo do číselné řady při mazání posledního dokladu v číselné řadě.

Platební příkazy byly připraveny na převody v systému SEPA. V hlavičce příkazu je zapotřebí určit typ příkazu a podle něj se uzpůsobí struktura položek.

Pro export platebních příkazů byly doplněny formáty Unicredit zahraniční CSV, SEPA a HSBC-MIG.

Je upraveno ověření DIČ na webu, aby u neplátců DPH bylo volitelně ponecháno DIČ, pouze se nastaví, že jde o neplátce DPH.

Oprava - dodavatel načteny z ARES byl označen jako nespolehlivý plátce DPH. Hromadnou opravu provedete spuštěním nabídky Doklady-Číselníky-Partneři-Prověření DIČ-Nespolehlivý plátce.

V seznamech se místní menu (F10) zobrazí i po stisku pravého tlačítka myši.

Soubory a složky můžete vybírat pomocí obvyklého formuláře z Windows. Zapnete v menu Konec-Nastavení programu-Prostředí, tlačítko Další.


 verze 25.401

Oprava, verze 25.400 mohla havarovat při použití s programem DPAKBD.COM.

Pro automatické zařazení dokladu do oddílů A.4-A.5 a B.2-B.3 se bere zřetel na celkovou částku všech zdanitelných plnění na dokladu včetně plněních osvobozených.

POZOR - od 1. ledna 2016 mají povinnost podávat přiznání DPH a hlášení DPH i fyzické osoby-plátci DPH bez ohledu na výši obratu. Dosavadní výjimka v §101a ZDPH je od roku 2016 zrušena. Povinnost výhradně elektronického podání tak platí již pro přiznání za poslední období roku 2015!