Nová výše daňového zvýhodnění na druhé (15.804 zvýšeno na 17.004 Kč), třetí a další dítě (17.004 zvýšeno na 20.604 Kč) se poprvé použije v květnové mzdě. Program nabídne změnu automaticky při zadání první mzdy 5/2016.

Od června platí nový datový formát XML souboru žádosti o nemocenskou dávku (NEPRI), který přináší možnost vložit do XML soubory jako přílohu.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu je doplněna tisková sestava Prohlášení poplatníka - ve Windows. Program Tisk ve Windows je zapotřebí aktualizovat alespoň na verzi 26.100.

V seznamu zaměstnanců (menu Evidence - Mzdová evidence - Personalistika) se po stisku klávesy F8 nabízejí některé tiskové sestavy k pracovníkovi. Je zde doplněno Prohlášení poplatníka, Oznámení o nástupu pro OSSZ a Oznámení o ukončení pro OSSZ.

Do personalistiky je doplněn datum vystavení průkazu ZTP/P. Údaj se využívá při tisku prohlášení poplatníka.

Tisky měsíčního a ročního hlášení důch.spoření 2.pilíře jsou přesunuty do starších tiskových sestav.

Číselník pracovišť je doplněno o obec, číslo obce, okres a číslo okresu. Údaje jsou používané pro XML formuláře vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Pro jejich zadání můžete využít číselník.

Kontrolní hlášení upraveno i pro přijaté doklady zadané v režimu §91 (tržby vypočítané poměrem).

V údajích pro kontrolní hlášení byl změněn popis krácené plnění na přesnější znění - Poměrný nárok (§75 odst.1).

 U faktury v cizí měně program po uložení hlavičky nabízí vypnutí případného zaokrouhlení celkové částky dokladu.

Daňová evidence - je-li v položce bankovního výpisu zadán variabilní symbol a párování je zakázáno, při účtování do peněžního deníku už program nebude nabízet doklady ke spárování.

Do číselníku partnerů bylo doplněno rodné číslo, které můžete využít pro kontrolu nepodnikajícího partnera na insolvenčím rejstříku.

Program pro podání datovou schránkou zobrazuje PDF soubory v interním prohlížeči.