Od dubna 2020 se nařízením vlády 61/2020 Sb. zvyšuje životní minimum z 3.410 Kč na 3.860 Kč. Změna má vliv na výpočet exekučních srážek ze mzdy.

Změna výpočtu exekucí od července 2020 - nezabavitelná částka na osobu povinného se zvýší ze 2/3 na 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší z 1/4 nezabavitelné částky na povinného na 1/3 této částky.

V PDF rozdílové příručce nalezneta návod pro zápis ošetřovného a náhrad mzdy v období mimořádných opatření COVID.

Od února ČSSZ zveřejnila nový datový formát pro elektronické neschopenky,  obsahující zejména tyto změny:
   - byly doplněny dva nové typy notifikací ZmenaDpnInfo a StornoDpnInfo.
   - adresa místa pobytu a vycházky mohou být uvedeny vícekrát
   - je zaveden nový údaj pro poznámku

Program kontroluje, zda jste u nemocí odeslali přílohu k žádosti o nemocenskou dávku po uplynutí 14 dnů od vzniku nemoci. Vznik nemoci se vyhodnocuje z mezd nebo elektronických neschopenek. Obdobně program upozorňuje na nutnost odeslat podání ukončení nemoci po ukončení nemoci ve mzdě nebo přijetí elektronické neschopenky typu ukončení příslušné nemoci.

V souvislosti s dodatečným přiznáním DPH vzniká potřeba zobrazit původní sestavu před zápisem dodatečně přiznaných plnění. Program je upraven tak, že zadáte-li do údaje dodatečné přiznání hodnotu nula, provede se sestava z běžných dokladů DPH (s vyloučením dodatečných).

K dispozici je nová verze VDOSu z roku 2020. Je cca o 10 - 20% rychlejší a měla by odstranit zřídkavou chybu Page fault error a také problémy s provozem na linuxovém serveru. S ohledem na nutné změny v konfiguračním souboru CONFIG.TXT je zatím jen na vyžádání.

Při zadání OČR a nemoci program vyžadoval zadání čísla neschopenky. Po období COVID je tato kontrola vypnuta.

Oprava - po vytvoření přílohy k žádosti o nemocenskou dávku program verze 30.200 hlásil nedůležitou chybu.