Na Daňovém portálu byl pro přiznání daně z příjmu právnické osoby za rok 2021 mírně změněn XML soubor pro elektronické podání, kde byla upravena verze písemnosti na DPPDP9. V GRANDu byl příslušně upraven i export rozvahy a výsledovky. Export výkazů a firemních údajů provedete obvyklým způsobem pomocí menu Finance - Výkazy pro FÚ - Prohlížení nebo Finance - Definované výkazy - Prohlížení, kde v seznamu výkazů na libovolném řádku stisknete klávesu F10 a v místním menu zvolíte Export do XML daňového přiznání.

Jsou rozšířeny možnosti vzorců pro zaúčtování složkových mezd. Podrobnosti jsou v rozdílové PDF příručce.

V PDF rozdílové příručce také naleznete doplňující informace o možnostech nastavení zobrazení formuláře údajů pro kontrolní hlášení při zápisu faktury a dalších dokladů, k založení druhu mzdy pro převod základu daně při souběhu dohod a jak si poradit při kombinaci převodu na účet a hotovostní dobírce v jedné mzdě.