Nařízením vlády 289/2022 se opět zvyšují normativní náklady na bydlení o 4 500 Kč. Toto zvýšení dle §26a zákona 117/1995 se dle současně novelizovaného nařízení vlády 595/2006 započte pro výpočet exekučních srážek ze mzdy pouze v poloviční výši. Původní částka 7 935 Kč se zvýší jen o 2 250 Kč. Náklady na bydlení pro výpočet srážek ve výši 10 185 Kč program automaticky nastaví při vstupu do mzdy za období 10.2022 a pozdější.

Přehled pojistného pro OSSZ musí používat již jen nový formát XML vz.2021 i když není dodatečně uplatněn mimořádný příspěvek z ledna a února roku 2022.

Seznam srážek v zápočtovém listu je doplněn o datum přijetí exekuce (pořadí), variabilní a specifický symbol platby.

Statistiku zapsaných dokladů v menu Finance lze najednou sestavit pro více účtovaných firem.